Nieuwe ConjunctuurWijzer musea

Nieuws | 05 jan 2018

Zijn de Nederlandse musea net zo vol vertrouwen over hun bezoekcijfers als een half jaar geleden, hoe is het gesteld met de culturele diversiteit en hoe schatten ze het politieke draagvlak in? De antwoorden op deze prangende vragen zijn te vinden in de nieuwe ConjunctuurWijzer 2017-2 die op 8 januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Museumvereniging is uitgereikt.  

Aansluiting op de laatste ontwikkelingen in de sector 

De veranderingen in de samenleving zijn omvangrijk en musea stellen zich voortdurend de vraag wat dit voor hen betekent. De ConjunctuurWijzer vroeg de musea naar de ervaringen en verwachtingen op een aantal vaste kenmerken: inkomsten, investeringen en concurrentie. Daarnaast zorgt een wisselende actualiteitsvraag voor aansluiting op de laatste ontwikkelingen in de museumsector.

Inclusiviteit en diversiteit

Er is veel aandacht voor de maatschappelijke waarde van musea en het verbinden van verschillende groepen in de samenleving. Voor 2018 heeft de Museumvereniging diversiteit tot beleidsprioriteit gemaakt. Vinden musea eigenlijk dat zij een realistische afspiegeling van de samenleving vormen? In de vragenlijst is gekeken naar de volgende thema’s: cultureel/etnisch, sekse/gender, sociaal/economisch en leeftijd. Als het gaat om sekse, welstand en leeftijd vindt een grote meerderheid (72% – 83%) dat zij daar redelijk tot goed in slagen, maar cultureel/etnisch is men veel minder (55%) tevreden. In meerderheid (55% – 61%) vinden musea dat zij ten aanzien van de culturele diversiteit nog veel moeten doen aan publieksbereik, de personele samenstelling en het betrekken van partners bij het museum. Het meest tevreden is men over de diversiteit van het programma. 41% vindt dat die redelijk op orde is, 14% is daarmee vergevorderd.

Vooruitblik 2018 

De bedrijfsmatige vertrouwensindex 2018-1 is iets hoger dan die van de terugblik 2017-1 en aanzienlijk hoger dan de verwachtingen een half jaar geleden (+10). De negatieve verwachtingen over de overheidsfinanciering zijn per saldo nipt positief (+1%). Een aanzienlijk deel (41% – 42%) verwacht ook het komend half jaar meer bezoeken en meer inkomsten uit bezoekers. De eigen concurrentiepositie wordt positief beoordeeld (saldo + 18%). Op inhoudelijk vlak verwachten de musea op veel vlakken verbeteringen te realiseren. De kwaliteit en omvang van de collectie zal bij 43% toenemen, een aanzienlijk deel investeert ook in gebouw en inrichting (en 45% verwacht het komend half jaar meer kinderen en jongeren te bereiken. Het aantal bruiklenen en uitwisseling met het buitenland blijft per saldo nagenoeg gelijk.

Deel dit nieuws