Onze kringen

De Museumvereniging heeft een tweetal kringen. Op initiatief van de leden kunnen er meer kringen ontstaan. De kringen hebben een oorsprong in onze statuten

Kring Rijksmusea

Na de fusie tussen de Vereniging van Rijksmusea (VRM) en de Nederlandse Museumvereniging (NMV) is op verzoek van de Rijksmusea de ledenvergadering van de VRM omgezet in de kring Rijksmusea. Deze kring behartigt de belangen van deze musea. De kring is toegankelijk voor musea die subsidie ontvangen van het Rijk.

In 2017 heeft de kring van Rijksmusea vier keer vergaderd. Onderwerp van gesprek waren onder andere de uitslag van de verkiezingen en de belangenbehartiging richting de nieuwe Kabinetsperiode. Er werd gesproken over bekostiging, huisvesting, collectiemobiliteit en de herinrichting van het cultuurstelsel vanaf 2021.

Kring werkgeverschap

Ook de behartiging van de werkgeversbelangen – door de voormalige VRM – in het overleg met de vakbonden is voortgezet in een kring. De kring is toegankelijk voor musea die deelnemen aan de Museum CAO.

Meer informatie

Als lid betaal je contributie voor een specifieke kring. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gea Wold, senior medewerker Werkgeverszaken.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Gerelateerde pagina's