Onze kringen

De Museumvereniging heeft een tweetal kringen. Op initiatief van de leden kunnen er meer kringen ontstaan. De kringen hebben een oorsprong in onze statuten

Kring Rijksmusea

Na de fusie tussen de Vereniging van Rijksmusea (VRM) en de Nederlandse Museumvereniging (NMV) is op verzoek van de rijksmusea de ledenvergadering van de VRM omgezet in de kring Rijksmusea. Deze kring behartigt de belangen van deze musea en is toegankelijk voor musea die subsidie ontvangen van het Rijk.

In 2018 heeft de kring Rijksmusea twee keer vergaderd. Naast een bestuurlijk overleg met de minster is de herinrichting van het cultuurstel 2021-2024 besproken. Een derde vergadering is gebruikt voor een Raad voor Cultuur-sessie. In een vraaggesprek is de herinrichting van het cultuurstelsel besproken. In 2019 hebben reeds drie vergaderingen plaatsgevonden op 4 maart, 27 mei en 23 september. In de laatste kring Rijksmusea is onder meer besproken: visitatie rijksmusea en duurzaamheid bij rijksmusea. Voor 11 november staat de vierde vergadering gepland.

Kring werkgeverschap

Ook de behartiging van de werkgeversbelangen – door de voormalige VRM – in het overleg met de vakbonden is voortgezet in een kring, deze kring is alleen toegankelijk voor musea die deelnemen aan de Museum CAO.

Meer informatie

Als lid betaal je contributie voor een specifieke kring. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lodewijk Kuiper, Beleidsmedewerker Public Affairs

 

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Gerelateerde pagina's