Onze kringen

De Museumvereniging heeft een tweetal kringen waarin de belangen van musea die subsidie ontvangen van het Rijk en de werkgeversbelangen worden behartigd. Op initiatief van de leden kunnen er meer kringen ontstaan.

De kringen hebben een oorsprong in de statuten van de Museumvereniging. Leden betalen contributie voor een specifieke kring.

Kring Rijksmusea

De kring Rijksmusea behartigt de belangen van de Rijksmusea en is toegankelijk voor musea die structurele subsidie ontvangen vanuit het Ministerie van OCW op basis van de Erfgoedwet. De kring vergadert zo'n vier keer per jaar. Onderwerpen die besproken worden, zijn onder andere: gevolgen coronacrisis, visitatie rijksmusea en duurzaamheid bij rijksmusea.

Kring Werkgeverschap

De behartiging van de werkgeversbelangen in het overleg met de vakbonden is voortgezet in de kring werkgeverschap, deze kring is alleen toegankelijk voor musea die deelnemen aan de Museum cao.

 

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.