In musea komt onderwijs tot leven

Publicatie | 01 okt. 2015

Taskforce Museumeducatie

In opdracht van de Museumvereniging maakte de Taskforce Museumeducatie een rapport over de samenwerking tussen scholen in het primair onderwijs en musea, in het kader van de Museumeducatie Prijs. 

Samenwerking scholen en musea

Kinderen zijn het kapitaal van de toekomst. Met museumeducatie dragen basisscholen en musea bij aan de cognitieve, creatieve en sociale ontwikkeling van jonge kinderen. Museumeducatie stimuleert burgerschap, zet aan tot reflectie, prikkelt de creativiteit en verschaft nieuwe inzichten door de confrontatie met het verleden. Op veel plekken in het land slaan scholen en musea de handen ineen. De meer dan zestig goede voorbeelden uit heel Nederland die door de Taskforce Museumeducatie vanaf begin 2015 werden opgehaald, bewijzen dat scholen in het primair onderwijs en musea al samenwerken.

Volle schoolprogramma's

Scholen zien in toenemende mate in dat cultuureducatie, naast taal en rekenen, voor kinderen belangrijk is als voorbereiding op de toekomst. Er is echter ook een keerzijde. Schoolprogramma’s zitten al overvol. Terwijl het aanbod aan cultuureducatie toeneemt, neemt de mogelijkheid om met kinderen op stap te gaan af. Wie in de toekomst succesvol educatieve programma’s wil blijven bieden, moet zeer nauw aansluiten bij de vraag van scholen, zowel qua inhoud als vorm. Het is om die reden essentieel dat scholen en musea samen educatieprogramma´s ontwikkelen.

Opdracht Museumvereniging  

In de museumbrief `Samen werken, samen sterker’ (Kamerstuk 32 820, nr. 77) spreekt minister Bussemaker van OCW de wens uit dat de Museumvereniging de uitwerking ter hand neemt van een prijs van €50.000 voor het meest aansprekende samenwerkingsproject tussen scholen en musea: de Museumeducatie Prijs. De Museumvereniging heeft met de Taskforce Museumeducatie uitwerking gegeven aan deze opdracht. Deze Taskforce heeft, naar aanleiding van goede voorbeeldneen gesprekken met professionals, een beschouwing gemaakt over verdere versterking van de samenwerking tussen scholen in het primair onderwijs en musea.

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

Deel deze publicatie