Het Rijksmuseum gaat samenwonen in Amersfoort

Nieuws | 19 aug. 2021

Volgende maand opent in Amersfoort CollectieCentrum Nederland (CC NL), het grootste kunstpakhuis van Nederland. NRC volgde sinds vorig jaar de ‘inhuizing’ van dit nieuwe depotgebouw voor vier rijkscollecties: Rijksmuseum, Openluchtmuseum, Paleis Het Loo en Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Vanuit de oude depots van de vier partners van het nieuwe collectiecentrum moesten een half miljoen objecten naar Amersfoort verhuizen. Dat gebeurde met in totaal 869 transporten met grote vrachtwagens (meestal met aanhanger). CC NL is een gezamenlijk initiatief van Rijksmuseum Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Tot 2000 sloeg het Rijksmuseum niet-tentoongestelde objecten vooral op in het museum. De vele depotruimtes in het ‘Rijks’ barstten op een zeker moment uit hun voegen. Niet alleen groeide de collectie enorm, ook het veranderde inzicht over presentatie (van heel veel tonen naar een meer esthetische opstelling met minder stukken) droeg daaraan bij.

Lees meer
Deel dit nieuws