Help deuren en poorten van doorstroomlocaties weer te openen voor het Nederlands publiek

Nieuws | 03 mrt. 2021

Onderstaande brief is vandaag namens De Zaak Nu, presentatie-instellingen voor beeldende kunst, Nationale Monumentenorganisatie, Federatie Instandhouding Monumenten en de Museumvereniging verstuurd naar minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, minister Van ’t Wout van Economische zaken en Klimaat en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Help deuren en poorten weer te openen voor het Nederlands publiek! Door heel het land zijn zo’n 60.000  werkenden – in loondienst, als freelancer of vrijwilliger – er klaar voor om bezoekers te verwelkomen die snakken naar een veilig en inspirerend uitje. We zien nu dat men er spontaan op uit trekt en dat de anderhalve meter vaak in het gedrang komt waardoor ongecontroleerde situaties ontstaan. Dat zal met de paasdagen en het voorjaar op komst eerder meer dan minder worden. Wij kunnen u garanderen dat musea, opengestelde monumenten en presentatie-instellingen voor beeldende kunst op een verantwoorde en veilige manier kunnen openen voor publiek. We kunnen er allemaal samen weer veilig op uit. Dit is een afgewogen moment om de deuren te openen voor al het publiek en bezoek door het publiek van de toekomst te stimuleren. Juist nu verdient elk kind, elke scholier het om weer de ruimte te krijgen om met school een cultuurbezoek te brengen. Het kan veilig en is leerzaam en inspirerend. Zo kunnen we samen de door de coronacrisis groeiende beperkingen verminderen en de ongelijkheid in onze samenleving doorbreken.

Cultuurbezoek is juist goed voor de volksgezondheid

Cultuurbezoek is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie voor iedereen gezond, omdat het beleven van kunst en erfgoed het algehele welbevinden bevordert. En welvaart komt met welzijn en welbevinden. Om de verspreiding van het corona virus te beperken en te voorkomen dat onze gezondheidszorg overbelast raakt, zijn er strikte protocollen voor bezoekers, leveranciers en medewerkers. Zo kan bezoek aan doorstroomlocaties alleen op afspraak door vooraf een tijdslot te reserveren; spreiding van bezoek over de week helpt daarbij. Hierdoor kan de anderhalve meter goed gehandhaafd worden. Dat was al de norm tot de derde verplichte sluiting medio december.

Openstelling is noodzakelijk om economische schade in te dammen

Ondanks genereuze maar noodzakelijke noodsteun van het kabinet tot 1 juli, is er ook een financieel-economische reden om te heropenen. De publieksinkomsten van opengestelde monumenten en musea zijn in hoge mate seizoenafhankelijk en worden vooral in de periode april t/m oktober gerealiseerd. Presentaties en tijdelijke tentoonstellingen die eind vorig jaar kort na de opening moesten sluiten, zijn inmiddels in de boeken afgeschreven. Bijvoorbeeld doordat bruiklenen niet langer beschikbaar zijn. Normaal gesproken starten in het voorjaar nieuwe tentoonstellingen en presentaties waarin ook nu volop geïnvesteerd is en die kunnen bijdragen aan het beperken van het verlies aan inkomsten over 2021.

Om diezelfde economische reden hechten doorstroomlocaties aan openstelling van horeca en winkel om eigen inkomsten te genereren. Desalniettemin blijft de bedrijfsvoering op anderhalve meter niet rendabel.

Weer genieten van een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is

Vanzelfsprekend heeft elke sector z’n eigen strenge protocol voor veilig en verantwoord cultuurbezoek. En die doen hun werk, want in doorstroomlocaties zijn geen coronabrandhaarden vastgesteld. Protocollen voor musea, opengestelde monumenten en presentatie instellingen voor beeldende kunst zijn in de Taskforce culturele en creatieve sector op elkaar afgestemd. In het stroomschema hieronder zijn de corona beperkende maatregelen visueel weergegeven. Daarmee kunnen doorstroomlocaties op een veilige en verantwoorde manier nu open. Want de openstelling van duizenden monumenten, honderden musea en tientallen presentatie-instellingen kan écht veilig en verantwoord plaatsvinden.

Deel dit nieuws