Handleiding Lobbyen 2022

Publicatie | 06 okt. 2021

De Museumvereniging voert voor musea een collectieve belangenbehartiging. Het is de taak van musea zélf om te lobbyen bij hun eigen provincie of gemeente. Om musea te helpen bij de lobby voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen - op woensdag 16 maart aanstaande - hebben we de Handleiding Lobbyen 2022 gemaakt. Deze handleiding geeft medewerkers van musea handvatten voor hun lobby bij de gemeente.

Deel deze publicatie