Genereuze steun en advies bieden musea perspectief, maar zorgen zijn niet weggenomen

Nieuws | 16 nov. 2020

Vandaag verschenen de brief van Minister Van Engelshoven over het tweede steunpakket Cultuur van 482 miljoen euro waar de sector reikhalzend naar uit heeft gekeken én het advies van de Raad voor Cultuur Onderweg naar overmorgen. Naar een wendbare en weerbare culturele en creatieve sector. Deze steun en het advies bieden de sector meer houvast en steun voor vervolgstappen in deze crisistijd.

De door de raad geadviseerde routekaart voor de gehele sector is ook van musea van belang om veilig meer publiek te kunnen ontvangen, maar de zorgen over de doeltreffendheid van de maatregelen is nog niet weggenomen. Zo kunnen gemeenten de toe te kennen middelen vrijelijk besteden en is het knelpunt van verrekening van o.a. huurkwijtschelding met NOW niet opgelost.   

Kabinet en minister nemen stelselverantwoordelijkheid met 482 miljoen voor cultuur 

Met de invulling van de 482 miljoen euro neemt de minister stelselverantwoordelijkheid voor het gehele museumveld, ongeacht grootte, vestigingsplaats, wijze van financiering of type collectie. We zijn het kabinet en de Minister voor OCW erkentelijk dat ze opnieuw aanvullende middelen beschikbaar stellen om culturele instellingen en musea te steunen in deze zware tijd. In het tweede sectorspecifieke steunpakket is 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor instellingen in de Basisinfrastructuur en Erfgoedwet, waaronder de rijkmusea en de regionale musea die van vitaal belang zijn. Daarvan is 49,75 miljoen euro voor kunstenaars en creatieve professionals waarmee ook musea samenwerken. 150 miljoen euro komt via gemeenten beschikbaar voor de zogeheten ‘cruciale lokale culturele infrastructuur’. Deze middelen zijn bedoeld voor gemeenten en zullen net als in het eerste steunpakket via het Gemeentefonds beschikbaar komen. Vooralsnog is dit budget echter niet geoormerkt, waardoor nog niet zeker is gesteld dat deze middelen terechtkomen bij de instellingen, zoals musea, waarvoor het is bedoeld. De Museumvereniging roept daarom de Tweede Kamer op om dit budget te oormerken door een doeluitkering. Tot slot zijn er met het beschikbaar stellen van 20 miljoen euro voor het behoud van private musea en kunstcollecties van nationaal belang ook middelen voor niet-gesubsidieerde musea gekomen. Net als bij andere musea die afhankelijk zijn van hoge publieksinkomsten - die in deze tijd zijn weggevallen - zijn bij hen de noden hoog. Helaas gaat de minister nog niet in op de weeffouten in de uitvoeringssystematiek waardoor noodsteun aan musea ongewenste en onbedoelde effecten heeft, zoals verlaging van de NOW.

Raad voor Cultuur geeft advies om weerbaar en wendbaar uit de crisis te komen 

Waar het kabinet en de minister van OCW opnieuw extra middelen voor musea beschikbaar stellen om de sector door de crisis te loodsen zet de Raad voor Cultuur met haar vandaag gepubliceerde advies bovendien lijnen uit voor de toekomst. De raad beoogt daarmee de sector weerbaar en wendbaar te maken. De Museumvereniging is blij met meerdere voorstellen in het advies die perspectief bieden voor de korte en lange termijn. Zoals het voorstel voor het gebruik van een routekaart die de hele culturele sector in staat moet stellen om snel op- of af te schalen in coronatijd waardoor veilig bezoek door een groeiend publiek makkelijker mogelijk wordt. Het advies om de Basisinfrastructuur met 1 á 2 jaar te verlengen is met het oog op het volgende regeerakkoord van belang. Deze vierjarige cyclus is namelijk ook van toepassing op de regionale musea. De weerbaarheid van de sector wil de Raad voor Cultuur vergroten door pilots in de vorm van zogenaamde field labs. Goed opdrachtgeverschap is dan cruciaal, maar blijft nu nog onderbelicht. Als Museumvereniging denken we graag mee hoe ook de field labs een succes kunnen worden. 

Deel dit nieuws