Gebruikersgegevens Museumkaart in één specifiek geval naar de Belastingdienst

Nieuws | 06 nov 2019

De privacy van alle Museumkaarthouders is een principezaak. Uit deze uitspraak blijkt dat slechts in zeer uitzonderlijke situaties het algemeen belang op correcte belastingheffing boven het individuele recht op privacy zal kunnen gaan. Als Museumvereniging volgen wij de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor dataminimalisatie. Dit houdt in dat bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens niet meer gegevens worden gebruikt dan nodig is om het doel waarvoor ze gebruikt worden te bereiken. Deze gegevens worden bewaard zolang iemand Museumkaarthouder is en nog één jaar nadat de kaart niet is verlengd. Daarna wordt het account definitief verwijderd. Uitgezonderd enkele (geanonimiseerde) gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.  

Klik hier voor meer informatie over privacy en veiligheid Museumkaart

Ga verder naar dit bericht op Radar - AvroTros

Lees meer
Deel dit nieuws