Federatie Cultuur

Vind hier al onze artikelen en publicaties over de Federatie Cultuur.

De Museumvereniging is één van de leden van de Federatie Cultuur. De Federatie bundelt de branche- en werkgeversverenigingen in onder meer de podiumkunsten, musea, bibliotheken, centra voor de kunsten, podia en beeldende kunst. De Federatie behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze branches. De Federatie Cultuur werkt samen met andere partijen aan de beste maatschappelijke inbedding van de sector kunst & cultuur. Daartoe behoren de overheden, vakbonden, het kunstvakonderwijs, VNO-NCW, MKB-NL en Kunsten’92.

Actieplan Cultuur en Creativiteit Inclusief

Lees hier over het Actieplan Cultuur en Creativiteit Inclusief en download de publicatie.

Wat betekent inclusiviteit in de praktijk voor de cultuursector?

Lees hier meer over het Actieplan Cultuur en Creativiteit Inclusief.

Code Culturele Diversiteit

Lees hier over de Code Culturele Diversiteit en download de publicatie.

Meer over de Code Culturele Diversiteit

Lees hier meer over de Code Culturele Diversiteit.