Extra subsidie redding voor Museum De Voorde

Nieuws | 01 dec. 2021

De gemeenteraad van Zoetermeer stemde onlangs met grote meerderheid in voor het Raadsvoorstel Invulling museale functie 2022 van het College van B&W. In het Raadsvoorstel vroeg B&W de raad om extra budget voor cultuur met onder andere een ruimere subsidieaanvraag 2022 van Stichting Museum De Voorde. Het museum is het college en de raad bijzonder dankbaar voor de verruiming van de exploitatiesubsidie. 'Zoetermeer geeft hier het landelijke voorbeeld hoe de gemeente de culturele sector de hand toe kan steken. Het museum krijgt hiermee de kans om haar belangrijke rol voor de stad en alle Zoetermeerders verder te laten groeien.'

Lees meer
Deel dit nieuws