Extra noodsteun voor museumsector

Nieuws | 18 dec. 2020

Voor musea komt er, vanwege de derde periode van sluiting ter bestrijding van het coronavirus, extra budget beschikbaar via het Mondriaanfonds. Het gaat dan om een nog nader te bepalen deel van in de totaal 15 miljoen euro die het kabinet vandaag beschikbaar heeft gesteld voor de culturele en creatieve sector.

Lees meer

Net als in de herfstvakantie waren musea deze kerstperiode - binnen de beperkte mogelijkheden - zo goed als volgeboekt. Vele musea hebben investeringen gedaan die nu niet of nauwelijks kunnen worden terugverdiend; evenmin kunnen vele van deze tentoonstellingen worden verlengd of uitgesteld.  

Passende steunpakketten voor alle musea

De Museumvereniging is het kabinet zeer dankbaar voor deze extra coronanoodsteun. Toch blijft de vereniging zich onverminderd inzetten voor passende steunpakketten voor álle musea, ongeacht grootte, type collectie, vestigingsplaats of wijze van financiering. Zodra in januari 2021 meer informatie voor musea beschikbaar is, ontvangen de leden van Museumvereniging nader bericht in een directeurenmail.

Musea zijn belangrijker dan ooit

Tijdens deze coronapandemie lijkt de wereld nóg sneller te veranderen. Juist daarom zijn musea misschien wel belangrijker dan ooit. Het zijn plekken van bezinning en herkenning. 
Van verwondering, verbazing en ontroering, ook in deze uitzonderlijke periode. Musea verbinden ons allen met het verleden, met het nu en bieden perspectief op de toekomst. Ze verbinden ons met het grote verhaal over wie we werkelijk zijn.

Deel dit nieuws