Europese belangenbehartiging

Musea opereren van oudsher in een internationale omgeving. Tentoonstellingen reizen, bruiklenen gaan de hele wereld over en museummedewerkers beschikken over een mondiaal netwerk. Een branche die van nature internationaal actief is, vraagt om een internationale houding van de brancheorganisatie. We onderhouden dan ook uitstekende contacten met diverse collega-organisaties binnen en buiten Europa.

Binnen Europa zijn we lid van én actief binnen het Network of European Museums Organisations (NEMO). De organisatie inventariseert momenteel de heropeningsmaatregelen van musea per Europees land en heeft een enquête gehouden tijdens de coronacrisis over hoe musea er in deze tijd voor staan. Op basis van hun bevindingen voert NEMO een lobby richting de EU voor meer middelen voor musea om deze crisis door te kunnen komen. NEMO houdt daarnaast een overzicht bij waar bracheorganisaties hun updates naar toe kunnen sturen. Verder faciliteert NEMO diverse webinars onder meer over zaken als heropening en online activiteiten bij musea. Vanuit de Museumvereniging dragen verschillende collega’s actief bij aan de activiteiten van NEMO. 

Betrokkenheid bij NEMO

2019
7-10 november 2019
Vanuit de Museumvereniging waren Beleidsmedewerker Public Affairs Lodewijk Kuiper en Medewerker Kwaliteit Bente Bergmans aanwezig tijdens de European Museum Conference 2019 Museums 2030: Sharing recipes for a better future in Tartu, Estland. Doel van de conferentie was inspiratie bieden hoe musea kunnen bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen uit de ontwikkelingsagenda 2015-2030 van de Verenigde Naties. 

2018
15-18 november 2018
De Museumvereniging hoopt met een delegatie aanwezig te zijn op de jaarlijkse NEMO-conferentie in Valetta, Malta.

25 mei 2018
NEMO organiseert in samenwerking met de Museumvereniging een museale stage in het Bonnefantenmuseum voor Europarlementariër Julie Ward.
Klik hier voor het persbericht

Internationale beleidsparagraaf

Sinds mei 2014 hebben we een internationale beleidsparagraaf waaraan we onze activiteiten toetsen:

  • De Museumvereniging voert een actieve lobby en zoekt aansluiting bij relevante netwerken binnen Nederland en daarbuiten (met name in Brussel) om bij te dragen aan de optimale voorwaarden die nodig zijn om de museale sector - en in het bijzonder haar leden - internationaal te laten samenwerken. Daarbij gaat het in eerste instantie om belemmeringen in het bruikleenverkeer op te heffen vooral op het gebied van indemniteit.

  • De Museumvereniging verspreidt kennis die de professionaliteit en het internationaal samenwerken van de museale sector, en haar leden in het bijzonder, bevordert. Daartoe volgt zij internationale museale ontwikkelingen op de voet en deelt deze met haar achterban. Ze verzamelt internationale ervaringen en voorbeelden van best practices van musea en draagt zorg dat deze toegankelijk worden gemaakt, zodat Nederlandse musea ervan kunnen leren. Daar waar een algemeen ervaren gebrek aan kennis het internationaal samenwerken belemmert zoekt de Museumvereniging naar opleidingen of biedt deze zelf aan.

  • De Museumvereniging communiceert over de internationale activiteiten van haar leden en wat deze opleveren in binnen- en buitenland. Die activiteiten (niet alleen tentoonstellingen) dragen bijvoorbeeld bij aan een positief imago van musea en Nederland, maar ook aan de Nederlandse economie. Zij verbinden Nederland en andere culturen en/of landen aan elkaar of vergroten kennis over de collecties. Ook is internationale samenwerking een factor van belang om de maatschappelijke waarde van musea tot uitdrukking te brengen, dat is een nadrukkelijke reden om erover te vertellen.
Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.