Europese belangenbehartiging

Musea opereren van oudsher in een internationale omgeving. Tentoonstellingen reizen, bruiklenen gaan de hele wereld over en museummedewerkers beschikken over een mondiaal netwerk. Een branche die van nature internationaal actief is, vraagt om een internationale houding van de brancheorganisatie. We onderhouden dan ook uitstekende contacten met diverse collega-organisaties binnen en buiten Europa.

Network of European Museums Organisations

Binnen Europa zijn we lid van én actief binnen het Network of European Museums Organisations (NEMO). Onze directeur Siebe Weide was van 2010 tot november 2014 voorzitter van het NEMO en vanaf 2014 tot november 2017 lid van het bestuur. Meerdere collega’s van de Museumvereniging dragen actief bij aan de activiteiten van NEMO.


Betrokkenheid bij NEMO

2018
15-18 november 2018
De Museumvereniging hoopt met een delegatie aanwezig te zijn op de jaarlijkse NEMO-conferentie in Valetta, Malta.

25 mei 2018
NEMO organiseert in samenwerking met de Museumvereniging een museale stage in het Bonnefantenmuseum voor Europarlementariër Julie Ward.
Klik hier voor het persbericht.

2017

9-11 november 2017
De jaarlijkse NEMO-conferentie vond plaats in Gent. Gea Wold en Bente Bergmans hebben een workshop gegeven over afstoting van museale objecten met als titel ‘How objects (do not) end up in the bin’. Lodewijk Kuiper heeft als voorzitter van de werkgroep Advocacy een workshop gegeven over lobbyen, met als titel ‘How to manage a public affairs campaign for museums’.
 
9-11 september 2017
Tijdens de Nemo conferentie ‘Building a Museum’ in Riga heeft Siebe Weide een presentatie gegeven over samenwerking tussen musea en de creatieve industrie aan de hand van de Nederlandse casus 'Het Textiellab' van het Textielmuseum in Tilburg.
 
2016
10-12 november 2016
De jaarlijkse NEMO-conferentie werd gehouden in Karlsruhe. De Museumvereniging was hier met een flinke delegatie goed vertegenwoordigd. Corporate communicatieadviseur Iris Noteboom heeft een workshop gehouden over de ervaringen met de Nederlandse Museumweek met als titel ‘National Museum Week: an award winning initiative’. 


Internationale beleidsparagraaf

Sinds mei 2014 hebben we een internationale beleidsparagraaf waaraan we onze activiteiten toetsen:

  • De Museumvereniging voert een actieve lobby en zoekt aansluiting bij relevante netwerken binnen Nederland en daarbuiten (met name in Brussel) om bij te dragen aan de optimale voorwaarden die nodig zijn om de museale sector - en in het bijzonder haar leden - internationaal te laten samenwerken. Daarbij gaat het in eerste instantie om belemmeringen in het bruikleenverkeer op te heffen vooral op het gebied van indemniteit.

  • De Museumvereniging verspreidt kennis die de professionaliteit en het internationaal samenwerken van de museale sector, en haar leden in het bijzonder, bevordert. Daartoe volgt zij internationale museale ontwikkelingen op de voet en deelt deze met haar achterban. Ze verzamelt internationale ervaringen en voorbeelden van best practices van musea en draagt zorg dat deze toegankelijk worden gemaakt, zodat Nederlandse musea ervan kunnen leren. Daar waar een algemeen ervaren gebrek aan kennis het internationaal samenwerken belemmert zoekt de Museumvereniging naar opleidingen of biedt deze zelf aan.

  • De Museumvereniging communiceert over de internationale activiteiten van haar leden en wat deze opleveren in binnen- en buitenland. Die activiteiten (niet alleen tentoonstellingen) dragen bijvoorbeeld bij aan een positief imago van musea en Nederland, maar ook aan de Nederlandse economie. Zij verbinden Nederland en andere culturen en/of landen aan elkaar of vergroten kennis over de collecties. Ook is internationale samenwerking een factor van belang om de maatschappelijke waarde van musea tot uitdrukking te brengen, dat is een nadrukkelijke reden om erover te vertellen.
We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder