Ethische Codecommissie beveelt aanpassing van de LAMO aan

Nieuws | 11 mrt 2019

Nieuw advies van de Ethische Codecommissie voor Musea

11 maart 2019 – De Ethische Codecommissie voor Musea (ECM) heeft een advies uitgebracht over de afstoting van de collectie bij sluiting van een museum, in dit geval het Stedelijk Museum Zwolle. De commissie adviseert een aanpassing van de LAMO.

Het Stedelijk Museum Zwolle moest in 2018 zijn deuren sluiten. Het museum nam zich voor de collectie over te dragen aan de gemeente, die deze in beheer zou geven aan het Historisch Centrum Overijssel (HCO) en de nieuw opgerichte Stichting Allemaal Zwolle. De gemeente, HCO en Stichting Allemaal Zwolle beschikken geen van alle over een museumregistratie.

Stichting Museumregister stelde daarop de volgende twee vragen: Is de overdracht van de collectie aan de gemeente in strijd met de LAMO, nu de gemeente geen geregistreerd museum is? En zo ja, kunnen er maatregelen genomen worden die deze overdracht toch aanvaardbaar maken? Bij de ECM riep de situatie in Zwolle nog een andere vraag op: biedt de LAMO voldoende oplossingen als een museum zijn deuren moet sluiten? En zo niet, biedt de Erfgoedwet dan aanknopingspunten voor een oplossing?

De commissie oordeelt dat de afstoting van de collectie aan de gemeente in strijd is met de LAMO. Daarbij constateert de commissie dat de LAMO geen oplossing biedt wanneer een museum gedwongen is zijn collectie af te stoten door sluiting. Ze beveelt dan ook een aanpassing van de LAMO aan.

Download hier het advies (pdf)


Foto: Wikimedia Commons

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Deel dit nieuws