Een paashaas knutselen is niet altijd cultuureducatie

Nieuws | 02 mei 2017

Cultuureducatie moet – net als de ontwikkeling in bijvoorbeeld taal en rekenen – vastgelegd worden. Met Reizen in de Tijd bouwen leerlingen tijdens hun schoolcarrière aan hun eigen portfolio. De digitale leerlijn van het Flipje en Streekmuseum Tiel, Erfgoed Gelderland en de schoolbesturen Fluvium en Logos was één van de genomineerden voor de Museumeducatie Prijs 2015.

’Een paashaas knutselen, zonder dat daar een les aan verbonden is, heeft geen educatieve waarde. Alexandra van Steen, directeur van het Flipje en Streekmuseum Tiel, is glashelder in haar standpunt. ‘Ook datgene wat scholen op gebied van cultuur doen, moet geborgd worden. Door cultuuronderwijs krijgen leerlingen handvatten om de betekenis van kunst en cultureel erfgoed te ontdekken. Door het zelf te doen, door het te onderzoeken en achter de dingen te leren kijken.’

Reizen in de Tijd – ooit begonnen als een analoog product – is een doorlopende digitale leerlijn erfgoededucatie voor het basisonderwijs. In acht jaar - van groep 1 tot en met groep acht – doorlopen de leerlingen elf thema’s. Twee rode draden lopen door de thema’s heen. In Wie ben ik onderzoekt de leerling zijn culturele identiteit, in Wie wat bewaart wordt het cultureel erfgoed uit de eigen omgeving onderzocht. Zo bekijken bijvoorbeeld leerlingen van groep 1 hun eigen gezicht, kan groep 5 in een echt kasteel ontdekken hoe het leven in de Middeleeuwen was en maken groep 8-ers aan de hand van hun eigen portfolio een animatiefilm.

Verleden vs heden

Erfgoedonderwijs is de drager in de leerlijn. ‘Wie zichzelf kent, kan de ander leren kennen, respecteren en leert omgaan met verschillen’, zo is te lezen op de website. En door het bekijken van bestaande verzamelingen en het maken van een eigen verzameling ontdekken leerlingen de waarden van cultureel erfgoed. Van Steen benadrukt dat de samenwerking tussen de scholen en de cultuurpartners zeer intensief en onmisbaar was. ‘Wij weten veel van onze collecties, school weet veel van onderwijs en hun leerlingen.’

Er is veel animo voor de digitale leerlijn, zowel bij scholen als bij cultuuraanbieders die op de site hun cultuuraanbod kunnen plaatsen. Van Steen: ‘Inmiddels hebben al vierduizend kinderen een digitaal portfolio en worden er in de gehele provincie activiteiten aangeboden. We hebben zelfs – na de nominatie voor de Museumeducatie Prijs – de Groene Amsterdammer (opinieweekblad, red.) op bezoek gehad.’

Constante factor

Ook de scholen zijn erg enthousiast. Han van Schaik, schooldirecteur en voorzitter van de kwaliteitskring Cultuur van de Stichting Fluvium: ‘Cultuureducatie zakte weg in basisscholen, zeker de laatste jaren nu er zoveel nadruk op taal, lezen en rekenen ligt. Reizen in de Tijd is een constante factor. Cultuuronderwijs dat zelf in te delen is, qua tijd en planning van onderwerpen. We werken er op dit moment al intensief mee, maar het kan altijd beter. We willen de portfolio’s ook graag gaan uitbreiden. Als kinderen bijvoorbeeld een Prezi (een online presentatieprogramma) hebben gemaakt voor aardrijkskunde of geschiedenis, dan moet dit ook opgeslagen kunnen worden.’

Delen

Reizen in de Tijd is op dit moment een digitale leerlijn specifiek voor Tiel / Gelderland West in de provincie Gelderland. De structuur van de website is overdraagbaar, zodat ook andere provinciale cultuurpartners in samenwerking met het onderwijs een invulling in deze digitale leerlijn kunnen opzetten. Ook is er een subsidieaanvraag gedaan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de doorontwikkeling van de leerlijn en om leerkrachten meer inzicht te geven.

Kijk voor meer informatie op: www.reizenindetijd.nl

Deel dit nieuws