Door kunstonderwijs taal- en rekenvaardigheden versterken

Nieuws | 25 apr 2017

Kunsteducatie is niet ‘iets leuks voor erbij’. Door met kunst bezig te zijn, zijn kinderen impliciet ook bezig met taal en rekenen. Met die overtuiging startte drie jaar geleden de samenwerking tussen Museum Boijmans Van Beuningen, kunstenaar Wolf Brinkman en basisscholen De Fridtjof Nansenschool (Rotterdam) en OBS De Taaltuin (Schiedam). Het Boijmans Taal- en rekenprogramma was een van de genomineerden voor de Museumeducatie Prijs 2015.

Een op de drie Rotterdamse kinderen in het primair onderwijs kampt met een taalachterstand. Dat is fors boven het landelijk gemiddelde. Tegelijkertijd was er drie jaar geleden een afname in museumbezoek door het primair onderwijs merkbaar. Zonde, volgens Boijmans, want kijken naar kunst stimuleert onder andere de taalontwikkeling. Drie jaar lang was er een intensieve samenwerking tussen de twee basisscholen, Boijmans en kunstenaar Wolf Brinkman. ‘Belangrijk uitgangspunt daarin was dat we gelijkwaardige partners waren, dan pas kun je echt samenwerken’, aldus Catrien Schreuder, hoofd Educatie bij Boijmans. ‘Dat is ook gelijk een tip voor toekomstige deelnemers aan de Museumeducatie Prijs.’ ‘In eerste instantie moesten wij om de slogan – kunst = taal en rekenen – wat lachen’, vertelt Elsje Miedema, cultuurcoördinator bij OBS De Taaltuin. ‘Na een eerste gesprek ontdekten we echter de vele raakvlakken. Het is mooi om een gedeelde verantwoordelijkheid te hebben voor kunsteducatie.’

Binnen en buiten school

Leerlingen van de Fridtjof Nansenschool onderzoeken symmetrie naar aanleiding van het schilderij van René Magritte
 

Het Boijmans Taal- en rekenprogramma bestaat uit verschillende onderdelen waaronder De Boijmans taal- en rekenklassen van kunstenaar Brinkman die wekelijks op school kunstlessen gaf en het programma van taal- en rekenmuseumlessen die scholen kunnen boeken als ze met de klas naar het museum komen. Miedema: ‘De leerlingen vinden de ruimte die ze tijdens de kunstlessen krijgen om te leren, om zich te durven uiten en kritisch te worden heel fijn.’

Al is het jammer dat ze niet de geldpot wonnen, de nominatie voor de Museumeducatie Prijs bracht ook genoeg. Schreuder: ‘We wilden heel graag het punt gemaakt hebben dat kunsteducatie belangrijk is, ook voor het leren van taal en rekenen. Juist kunstlessen bieden een stimulerende context waarin leerlingen zich vaardigheden eigen maken.’

In februari is het boek Kunst = Taal en Rekenen verschenen dat ‘handvatten biedt om de verbeeldingskracht van beeldende kunst een vaste plek in het onderwijs te geven op een manier die de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen aanspreekt, die aanzet tot filosoferen en verwoorden en die het plezier in het leren vooropstelt.’ Ook loopt er nog twee jaar een onderzoek van de Universiteit Utrecht waarin de effecten van kunstlessen op de rekenvaardigheid worden bekeken.

De driejarige samenwerking tussen scholen, Wolf Brinkman en museum in het kader van het Boijmans Taal- en rekenprogramma is weliswaar voorbij, de verbinding is blijvend. Het aantal leerlingen dat het museum bezoekt is in de afgelopen jaren met 30 % gestegen. Bij OBS De Tuintaal staat Wolf Brinkman nog steeds in de klas. ‘We zijn nu in overleg met onder andere het Stedelijk Museum Schiedam en andere instellingen en aan het kijken hoe we de resultaten van nu kunnen verdiepen’, aldus Miedema.

Kijk voor meer informatie op: http://www.boijmans.nl/nl/590/het-boijmans-taal-en-rekenprogramma#xUKEJt9Cg2YwHmsy.99

Deel dit nieuws