Dit kan de media- en cultuursector van het nieuwe kabinet verwachten

Nieuws | 04 jan. 2022

Op nu.nl is te lezen dat met de beoogde benoeming van Robbert Dijkgraaf als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gunay Uslu als staatssecretaris Cultuur en Media en het eerder gepresenteerde coalitieakkoord wordt duidelijk wat de media- en cultuursector de komende tijd te wachten staat. De plannen uit het nieuwe coalitieakkoord werden al in december gepresenteerd. Daarin stond onder meer dat het nieuwe kabinet de nadruk wil leggen op de geschiedenis van Nederland en dit ook een plek wil geven in de kunst- en cultuursector. Door middel van een Nationaal Historisch Museum en een Slavernijmuseum. Ook wil het nieuwe kabinet muziek- en cultuureducatie op school verbeteren, bijvoorbeeld door museumbezoeken mogelijk te maken en zich inzetten voor een spreiding van cultuur door de hele regio en extra investeringen in cultuurparticipatie. Het gaat hier nadrukkelijk om plannen; het is niet zeker dat deze ook echt waargemaakt gaan worden.

Lees meer
Deel dit nieuws