Disclaimer

De website van de Museumvereniging wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid beheerd door de Museumvereniging, brancheorganisatie van musea in Nederland. Met behulp van de site informeren wij gebruikers hoe wij het publieke belang van musea telkens weer voorop stellen.

Ondanks de zorg die wij besteden aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze site, kunnen wij betrokkenen hierop geen garantie geven. De vereniging, daaraan gelieerde organisaties zoals Stichting Museumkaart en de musea, andere bij deze site betrokken organisaties en bij deze organisaties werkzame personen zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van (informatie) op de site en (in)directe schade die daarvan het gevolg zou kunnen zijn. 

Alle teksten en beeld- en navigatiematerialen zijn eigendom van de Museumvereniging of van aan haar gelieerde organisaties. Het gebruik van deze teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is slechts toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het reproduceren, verzenden, distribueren, publiceren of op andere wijze gebruiken van de teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is niet toegestaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming door de rechthebbende.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over deze website, neem dan contact met ons op via website@museumvereniging.nl.

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder