Cultuursector vraagt Kamer om perspectief en snelle uitbetaling steungelden

Nieuws | 13 jan. 2021

De Taskforce culturele en creatieve sector, waar de Museumvereniging deel van uitmaakt, heeft op de fractievoorzitters in de Tweede Kamer in een brief opgeroepen om op korte termijn een aantal noodzakelijke besluiten te nemen om de cultuursector perspectief te bieden. In het licht van de verlenging van de lockdown en met nog een paar weken te gaan naar het verkiezingsreces is snelheid geboden, wat betreft de volgende punten:

1. Een Garantiefonds van € 500 miljoen in om o.a. culturele festivals te helpen bij door de pandemie onverzekerbare risico’s;

2. Een routekaart, waarin er stapsgewijs meer ruimte is voor versoepeling van beperkingen om publiek te ontvangen;

3. Een snelle start van testevenementen (fieldlabs) om kennis te verzamelen over het veilig organiseren van bijeenkomsten in een pandemiegevoelige samenleving;

4. Voor 12 februari a.s. duidelijkheid over ten minste een nieuw generiek steunpakket voor de tweede helft van 2021;

5. Een voortvarende verdeling en zorgvuldige toekenning van middelen, die zo snel mogelijk terecht moeten komen waar het nodig is.

Lees meer
Deel dit nieuws