Cultuurinstellingen willen dat gemeenten 15 miljoen euro huur per week kwijtschelden

Nieuws | 13 mei 2020

De Taskforce culturele en creatieve sector heeft, n.a.v. de vergadering later deze week met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over o.a. een tweede steunpakket en doeluitkeringen in het Gemeentefonds, een brief gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren. In deze brief, die ook door de Museumvereniging is ondertekend, wordt onder meer een beroep gedaan om tot afspraken te komen voor compensatie van de huisvestingslasten van culturele instellingen. De taskforce dringt erop aan dat deze compensatie in de vorm van een doeluitkering aan gemeenten en provincies wordt vormgegeven, zodat snel tot uitvoering kan worden overgegaan en de administratieve lasten tot een minimum worden beperkt.

Ga verder naar dit bericht op Volkskrant

Deel dit nieuws