Cultuur in beeld: 89% meer bezoekers voor de Nederlandse kunstmusea

Nieuws | 04 nov 2017

Uit de jaarlijkse publicatie ´Cultuur in Beeld´ van het ministerie van OCW blijkt dat de kunstmusea de afgelopen jaren maar liefst 89% meer bezoekers hebben ontvangen.

Minister Van Engelshoven van OCW heeft op 3 november de publicatie Cultuur in beeld 2017 naar de Kamer gestuurd. In de uitgave worden de ontwikkelingen in de cultuursector beschreven. Hieruit blijkt onder andere dat de kunstmusea de afgelopen jaren maar liefst 89% meer bezoekers hebben ontvangen. Tevens blijken negen op de tien Nederlanders ieder jaar ten minste één culturele voorstelling, tentoonstelling of festival te bezoeken. Met ingang van 2018 zal Cultuur in Beeld worden vervangen door een door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verzorgde analyse van de culturele sector. 

Ontwikkelingen in aanbod en bezoek

Zowel het aanbod van cultuur als het bezoek neemt tussen 2009 en 2016 in de meeste cultuursectoren toe. Met name de museum- en de filmsector laten een flinke groei zien in het aantal bezoeken.

In de museale wereld is de groei van het aantal bezoeken zeer sterk. De toename is het grootst voor de beeldende kunst musea (+89 procent), maar ook de rijksgesubsidieerde musea hebben een forse toename in het aantal bezoeken gerealiseerd (+81 procent). De groei wordt onder andere verklaard door de heropening van het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het Mauritshuis. Buiten dit effect is er sprake van een autonome groei van het aantal bezoeken, mede door de forse toename van het aantal buitenlandse bezoeken. 

Arbeidsmarkt
Zoals ook beschreven in eerdere edities van Cultuur in Beeld, is het arbeidsvolume (uitgedrukt in vte) in de culturele en creatieve sector tussen 2010 en 2013 afgenomen. Vanaf 2015 neemt het aantal banen in de deelsectoren kunsten en erfgoed en de creatieve zakelijke dienstverlening weer toe. Het aantal zelfstandigen in de sector blijft groeien. De groei is sterker dan in de totale economie.

Overdracht Cultuur in Beeld aan het SCP
De publicatie Cultuur in Beeld verschijnt sinds 2012; het ministerie stelt deze samen. De publicatie was mede bedoeld om de kwaliteit van de informatievoorziening in de cultuursector te verhogen. Samen met de sector is in de afgelopen jaren gewerkt aan een brede gegevensverzameling. Met ingang van 2018 brengt het SCP de ‘publicatie cultuur’ uit, die de huidige publicatie Cultuur in Beeld zal vervangen. 

Bij de Kamerbrief (pdf) van minister van Engelshoven zijn naast Cultuur in beeld nog verschillende andere rapporten en overzichten gevoegd die betrekking hebben op de cultuursector:

Economische ontwikkelingen in de cultuursector 2009-2016
Monitor Kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017
Monitor Cultuureducatie voortgezet onderwijs 2017

Deel dit nieuws