Conservator fotografie

Vacature | 10 feb. 2021

Organisatie: Stedelijk Museum Amsterdam
Locatie: Amsterdam
Omvang: 24 uur per week
Sluitingsdatum: 5 maart 2021

Het Stedelijk Museum Amsterdam is het grootste museum voor moderne en hedendaagse kunst en vormgeving in Nederland, met bekende namen in de collectie en een levendig en spraakmakend tentoonstellingsprogramma, variërend van grote publiekstrekkers tot signalerende tentoonstellingen van jonge kunstenaars en ontwerpers. 125 jaar jong heeft het Stedelijk Museum een grote reputatie opgebouwd als platform voor kunstenaars van wereldklasse, die vaak in een vroeg stadium van hun carrière werden getoond. Het Stedelijk Museum heeft Amsterdamse wortels, richt zich op een (inter)nationaal publiek en behoort met 650.000 bezoekers (pre-corona) per jaar tot de vijf best bezochte musea in Nederland.

De nieuwe directie heeft de ambitie het Stedelijk te ontwikkelen naar een museum dat dynamisch, specifiek, participatief, toegankelijk en zelfkritisch is. Het Stedelijk wil meer dan ooit de verantwoordelijkheid nemen in het denken over een gedeelde en tolerante samenleving waarin eenieder zich thuis voelt: artist-, context- én audience-driven.

Het Stedelijk Museum heeft een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van fotografie; niet alleen door de collectie, maar ook door de collectiepresentaties en vele tentoonstellingen die rond fotografie zijn georganiseerd. Het Stedelijk ambieert meer dan tot nu toe, om op het gebied van fotografie aansluiting te zoeken bij maatschappelijke thema’s en vraagstellingen. Het Stedelijk Museum zoekt om deze ambitie te verwezenlijken een:

                       Conservator fotografie

 

Deze functie is specifiek gericht op het verder ontwikkelen van onze positie op het gebied van fotografie, waarbij nauw samengewerkt wordt met de andere disciplines in het museum. De kandidaat zal zich richten op het profileren van fotografie in de breedste zin van het woord, binnen het museum, nationaal en internationaal, door middel van tijdelijke tentoonstellingen, onderzoek, samenwerkingen, coproducties en collectiepresentaties. Daarnaast wordt verwacht dat de kandidaat ervaring en affiniteit heeft met het adresseren van de vragen en uitdagingen die zich voordoen rond een omvangrijke collectie.

De te benoemen conservator rapporteert als lid van het team conservatoren aan de directeur.

De functie-inhoud

  • Betrokkenheid bij de fotografie vanuit een breed, mondiaal perspectief;
  • Het actief integreren van deze collectie in het presentatie-, onderzoeks- en collectiebeleid van het Stedelijk Museum en het ontwikkelen van een visie op het presenteren, verzamelen en behouden van hedendaagse praktijken op het gebied van fotografie;
  • Een bijdrage leveren aan het artistieke programma van het museum, ontwikkelen van specifieke tentoonstellingen, projecten en publicaties;
  • Zorgdragen voor wetenschappelijke ontsluiting van de collectie. Daartoe wordt samengewerkt met gespecialiseerde collega's van andere afdelingen en van andere organisaties;
  • Contact onderhouden met nationale en internationale partijen en het proactief ontwikkelen van mogelijkheden voor samenwerkingen;
  • Bijhouden van kennis en ontwikkelen van expertise op gebied van fotografie;
  • Contactpersoon zijn binnen het museum voor specialistische (informatie)verzoeken; 
  • In staat zijn om, naast tentoonstellingen en collectiepresentaties, ook een visie te ontwikkelen op andere, op het publiek gerichte, formats;
  • Actieve betrokkenheid bij acquisities, het engageren van fondsen en private donors in overleg met de afdeling Development;
  • Betrokkenheid bij belangenbehartiging en het onderhouden van belangrijke relaties van het museum.

Het profiel

Het Stedelijk Museum zoekt een conservator met een voltooide universitaire studie met een track record in de wereld van de moderne en hedendaagse kunst met speciale aandacht voor fotografie. Er wordt gezocht naar een persoon met een sterke (en eigen) inhoudelijke visie, met belangstelling voor maatschappelijke vragen en thema’s en aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in de fotografie. De ideale kandidaat is een persoon met een publieksgerichte instelling en met een nieuwsgierige en onderzoekende aard die graag samenwerkt met anderen in het delen van ideeën, kennis en ervaringen.

De kandidaat dient te beschikken over een aantoonbaar netwerk met verzamelaars, collega-instituten en onderzoekers binnen en buiten Nederland. Ten slotte dient de kandidaat Nederlands te spreken of bereid zijn dit te leren binnen een redelijke termijn. 

Het Stedelijk Museum bevindt zich in een transitieproces. Tegen het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen streeft het ook naar een versterkt kritische reflectie op de collectie. Van de nieuw te benoemen conservator wordt binnen het proces van herijking een breder beeld op collectie en programmering verwacht. 

Het stimuleren van verbreding (blikrichtingen, cultuur, leeftijd, gender, seksuele voorkeur, geloof, etc.) is een ambitie van het Stedelijk Museum Amsterdam. Het Stedelijk Museum streeft overeenkomstig naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand.

De aanstelling

In eerste instantie wordt een arbeidsovereenkomst voor een jaar geboden, met uitzicht op verlenging. Het salaris ligt afhankelijk van opleiding en ervaring tussen EUR 3.405 en EUR 4.576 per maand bij een fulltime (36 uur) dienstverband (schaal 11 Museum cao), exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

Informatie

Voor meer informatie over deze functie kan contact worden opgenomen met directeur Rein Wolfs (director@stedelijk.nl).

Solliciteren

Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, kun je tot uiterlijk 5 maart a.s. je cv en motivatiebrief insturen via de vacature op onze website

Sollicitaties die per mail binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.