ConjunctuurWijzer Musea

Nieuws | 06 dec 2017

De uitnodigingen voor deelname aan de halfjaarlijkse ConjunctuurWijzer Musea zijn verstuurd. Alle leden van de Museumvereniging worden opgeroepen om hieraan mee te doen.

De ConjunctuurWijzer vraagt naar de ervaringen en verwachtingen op een aantal vaste kenmerken: inkomsten, investeringen, concurrentie. Daarnaast zorgt een wisselende actualiteitsvraag voor aansluiting op de laatste ontwikkelingen. Voor 2018 heeft de Museumvereniging Culturele Diversiteit tot beleidsprioriteit gemaakt. In de vragenlijst peilen we bij onze leden in hoeverre er sprake is van een realistische afspiegeling van de samenleving op de volgende thema’s, rekening houden met de 4 p’s van de Code Culturele Diversiteit: cultureel/etnisch, sekse/gender, sociaal/economisch en leeftijd.

Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we uitspraken doen over de richting waarin de museumbranche zich naar verwachting zal ontwikkelen. Dit helpt ons om als branche tijdig te kunnen inspelen op ontwikkelingen.

We zijn benieuwd of de musea net zo vol vertrouwen zijn als een half jaar geleden, of ze meer of minder bezoek verwachten en hoe ze het politieke draagvlak inschatten. De vragenlijst staat open tot 15 december.

Deel dit nieuws