Compensatie van de stijgende (energie)lasten

Nieuws | 08 dec. 2022

De fors stijgende energieprijzen raken niet alleen burgers. Ook musea en culturele instellingen krijgen hogere rekeningen gepresenteerd, met prijsstijgingen bij diverse instellingen van meer dan 300%. 

Op 21 november stuurde het kabinet de najaarsnota naar de kamer. Daarin staan goede en hoopvolle zaken over de compensatie van de stijgende (energie)lasten, tegelijkertijd is er nog veel onduidelijk over de uitwerking. 

Lees meer

De belangrijkste punten op een rij:

  • Via OCW gaat er structureel (dus niet alleen in 2023, maar ook de jaren erna) ca. 400 miljoen extra naar scholen en culturele instellingen. Een zogenaamde ‘indicatieve prijsbijstelling’.
  • Er gaat ook structureel ca. 300 miljoen extra naar het Gemeentefonds en Provinciefonds.
  • Er is beleidsruimte voor OCW en de gemeenten om eigen keuzes te maken in de besteding van het geld. De vraag is dus wat OCW en gemeenten hier mee gaan doen en wanneer ze dat bekend maken. Ze kunnen ervoor kiezen om de subsidie-indexatie in het algemeen te verhogen, maar er kan ook voor gekozen worden om organisaties die proportioneel zwaar getroffen worden ten opzichte van andere organisaties binnen dezelfde sector extra te helpen.
  • Het voorstel is om in de Voorjaarsnota van 2023 bovendien een extra prijsbijstelling over 2022 uit te keren.
  • De compensatie zal wel pas in de loop van 2023 uitgekeerd gaan worden. Dat zou voor sommige instellingen met weinig reserve problematisch kunnen zijn.
  • Daarnaast wordt benadrukt dat organisaties zelf verantwoordelijk blijven om ook energielasten beheersbaar te houden, bijvoorbeeld door minder gebruik van energie.
  • Ook wordt aandacht besteed aan de ‘Tegemoetkoming Energiekosten Energie- intensief mkb’ (TEK) waar een deel van de (semi-)collectieve sector ook aanspraak op kan maken, maar we hebben maar weinig musea kunnen vinden die aan de grens van 7,5% komen en die hier voor in aanmerking komen. Mogelijk zijn er nog kansen voor instellingen die meerdere gebouwen beheren: wij hebben vernomen dat deze regeling per gebouw toegepast zou kunnen worden (bijv. depot apart van museum, of een museum met meerdere locaties) i.p.v. dit percentage alleen te baseren op de totale exploitatiekosten.

De niet-structureel gesubsidieerde musea die ook niet in aanmerking komen voor de TEK, lijken buiten alle regelingen te gaan vallen. Dat is natuurlijk zeer teleurstellend nieuws en dit heeft onze hoogste aandacht. Wij zetten ons in voor passende steun voor alle musea, ongeacht grootte, type collectie of wijze van financiering.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Deel dit nieuws