Collectietaak

Door bezuinigingen op cultuursubsidies van overheden komt de collectietaak bij musea door het hele land onder druk te staan.

Musea verzamelen, bewaren, onderzoeken, interpreteren en presenteren een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. Om de hoge kwaliteit die de ruim 450 bij de Museumvereniging aangesloten musea te kunnen blijven bieden en te verhogen, is investeren in de collecties noodzakelijk. Zeker voor de kleine en kwetsbare musea. Alleen alle musea samen vertellen het hele verhaal - het steeds veranderende eigentijdse verhaal - van onze samenleving.

Werkdruk conservatoren

Het beheer en behoud van de collecties komt steeds verder onder druk te staan door de stijgende werkdruk onder met name conservatoren en onderzoekers. Deze hoge werkdruk is niet alleen ongezond, maar leidt ook tot ongewenste uitstroom en een rem op het bruikleenverkeer. In 2019 is de werkdruk het sterkst gestegen bij het personeel dat zich bezighoudt met educatietaken en met de collectie en wetenschappelijk onderzoek daarnaar. Bij dat personeel stijgt de werkdruk per saldo met 13 à 15%. Dit komt doordat zowel het aantal schoolbezoeken als de omvang van de collectie en het bruikleenverkeer sterker zijn toegenomen dan de personeelssterkte van de bijhorende functies. 

Ook de steeds geringere bijdrage van gemeenten aan musea heeft ernstige gevolgen voor met name kleinere musea. Zij hebben naast hun vaste lasten geen geld meer hebben voor beheer, behoud en presentatie van hun collecties. De kerntaken van musea. Daarom maakt de Museumvereniging zich in haar belangenbehartiging sterk voor versterking van financiële betrokkenheid van overheden en sponsoren. Alleen op die manier kunnen musea een groot en divers publiek eigentijdse verhalen vertellen over wie we werkelijk zijn en waar we eigenlijk vandaan komen. En een blijvende binding van álle inwoners van ons land met museale collecties stimuleren.

Erfgoedwet

Politici dragen verantwoordelijkheid om de Erfgoedwet uit te voeren die de Collectie Nederland beschermt, om overheidsfondsen te voeden die aankopen, innovatie en bijzondere projecten ondersteunen en om ervoor te zorgen dat de rijksoverheid, provincies en gemeenten investeren in culturele voorzieningen zoals musea. De Museumvereniging is verheugd dat de Kamer zich achter de versteviging van het fundament van de rijksmusea schaart. Daartoe nam minister Van Engelshoven halverwege 2019 de overheveling van het publieksbudget naar de Erfgoedwet op in haar beleid. Helaas is de urgentie voor een eerlijke beloning die voor de rijksmusea vereist is – € 2,5 miljoen extra middelen – niet door Kamerleden opgepakt.

Verduurzamingsopgave

Klimaatverandering raakt ook musea. Naast het verduurzamen van gebouwen staan musea ook voor de uitdaging om hun collecties tegen hogere temperaturen te beschermen. De extra kosten die komen kijken bij klimaatbeheersing zijn, zeker voor kleine en kwetsbare musea, moeilijk op te brengen en vragen daarom om extra middelen.