Code Culturele Diversiteit

De gedragscode Code Culturele Diversiteit zorgt voor het zichtbaar maken en monitoren van ambities en resultaten op het gebied van culturele diversiteit. De Museumvereniging was onderdeel van de stuurgroep bij het opstellen van de code.

Culturele diversiteit

De Nederlandse bevolking bestaat voor ruim 1,9 miljoen uit mensen van niet-westerse afkomst. In de grote steden liggen die percentages beduidend hoger (rond de 35%) en bovendien zijn de derde generatie migranten niet in deze percentages meegenomen. Maar dit is een relatief grote en ook jonge bevolkingsgroep waarvan ongeveer 80 procent jonger is dan 15 jaar.  Een groep waar zeker rekening mee moet worden gehouden.

Stuurgroep

In 2011 nam de museumsector actief het voortouw om een voor haar werkbare code te ontwikkelen. Inmiddels zijn er twee instrumenten om het gebruik van de code te stimuleren: een scan en een korte quickscan om te toetsen in welke mate diversiteit wordt toegepast. Met de scan wordt ingezoomd op Publiek, Personeel, Programma en Partners. De uitkomst maakt duidelijk op welke terreinen culturele diversiteit een rol speelt en op welke terreinen dat (nog) niet het geval is.

Code Culturele Diversiteit Award

Sinds 2016 is er de Code Culturele Diversiteit Award voor instellingen. Dit kan een theater zijn die veelvuldig werk van (nieuwe) cultureel diverse makers programmeert. Of een museum dat via andere PR kanalen een geheel nieuw publiek bereikt. Het kan een dansgezelschap zijn die de wijken intrekt en daarmee een brug weet te slaan naar de diverse samenleving. Of een kunstproject dat in samenwerking met een aantal cultureel diverse partijen tot stand is gekomen en daarmee een geheel nieuw verhaal heeft weten te vertellen

Lees hier de publicatie 'Alles draait om publiek'. 

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

Minister Bussemaker over het belang van culturele diversiteit.
We helpen je graag verder

We helpen je graag verder