Blog Lodewijk Kuiper, beleidsmedewerker Public Affairs

Blog | 29 mrt 2018

Public Affairs-medewerker Lodewijk Kuiper blogt over maart 2018

Iedere maand blogt een medewerker van de Museumvereniging over zijn of haar werkzaamheden in die maand. Want wat doet een Public Affairs-medewerker bij de Museumvereniging eigenlijk? En de programmamaker? En wat voert de directeur uit? Je ontdekt het iedere maand in een nieuw blog!

De maand maart is het de beurt aan Lodewijk Kuiper.

Lodewijk Kuiper

Lodewijk Kuiper

Beleidsmedewerker Public Affairs

Haags nieuws

De ranke, strakke Hoftoren in Den Haag verwelkomt ons tegen een blauwe lucht. Het gebouw is wel eens omschreven als een vulpen. Passende beschrijving wel. Het gebouw biedt onderdak aan het Ministerie van OCW. Op maandagochtend 26 maart melden we ons met een delegatie van bestuur en bureau van de Museumvereniging bij het Ministerie. Op de agenda staat een bestuurlijk overleg met Minister Van Engelshoven. Eerder deze maand heeft de Minister haar visiebrief gepubliceerd, ‘Cultuur in een open samenleving’. Deze visiebrief, samen met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, waren twee belangrijke momenten deze maand voor de afdeling Public Affairs van de Museumvereniging. 

Belangenbehartiging, wat doe je dan zoal?

Al twee jaar werk ik met veel plezier aan de belangenbehartiging voor de Museumvereniging. Dat houdt in dat ik regelmatig in Den Haag te vinden ben voor overleggen. Met ambtenaren van vooral het ministerie van OCW, in verschillende werkgroepen over onderwerpen als collecties en huisvesting. Maar ook afspraken met Kamerleden of met hun beleidsmedewerkers. Of met andere organisaties in het culturele veld met wie we afstemmen, of samen optrekken. Het gaat daarbij niet alleen om het verzamelen van informatie of het uitwisselen daarvan. Het gaat ook om vraagstukken agenderen, blinde vlekken invullen en invloed uitoefenen. Dit is belangrijk omdat ook veel andere partijen - binnen of buiten het culturele veld - aankloppen in Den Haag voor (beleids)aandacht en budget. Een oud-collega van me bij het Haagse lobbykantoor waar ik voor werkte gebruikte altijd de Angelsaksische uitdrukking: ‘Als je geen stoel aan tafel hebt; sta je hoogstwaarschijnlijk op het menu.’

Al deze belangenbehartiging doen we voor onze leden, de musea. Daarbij word ik altijd blij van de vele fijne musea waar ik naartoe mag. Recent bezocht ik de tentoonstelling ‘De Romantiek in het Noorden’ in het Groninger Museum. Daar waren mooie doeken van Caspar David Friedrich te zien, maar ook onbekendere schilders van woeste Scandinavische landschappen als Andreas Achenbach. Zeer de moeite waard. Het romantische idee van het sublieme was fraai vormgegeven. Naast dat museumbezoek fijn voor jezelf is, is voorliefde voor musea en kunst ook altijd waardevol voor het opbouwen van een band met je gesprekpartners.

Uit de tentoonstelling ‘De Romantiek in het Noorden’ in het Groninger Museum, Andreas Achenbach, Noordse bergen in winter (rotslandschap), 1838.

Museale waardering uit het Haagse

Naar de visiebrief van de Minister is al enige tijd uitgekeken. Sinds het nieuwe kabinet afgelopen oktober geformeerd werd, was het op landelijk cultuurgebied wat rustig. In haar visiebrief heeft de minister de contouren geschetst van haar nieuwe beleid. In haar introductie worden lovende woorden gewijd aan de intrinsieke waarde van cultuur. Positief om te lezen! Dit sluit aan bij de Meer dan waard aanpak die al jaren door de vereniging en in het bijzonder door onze (inmiddels oud-)collega Margriet de Jong met veel enthousiasme is gedeeld.

De komende vier jaar maakt de minister 325 miljoen euro extra beschikbaar voor erfgoed. Voor musea zitten hier zaken in als 50 miljoen euro ter aanvulling van het Nationaal Museaal Aankoopfonds. Er staat 17 miljoen euro begroot voor bezoek van scholen aan musea in het hele land. Voor digitale toegankelijkheid van erfgoed, archieven en collecties is ruim 12 miljoen euro toegewezen. Voor een deel van het geld ligt de bestemming al vast maar sommige onderdelen liggen ook nog open. Voor al onze leden die dit lezen: volg vooral actief de berichtgeving van de Museumvereniging en kijk vooral ook waar kansen liggen voor jouw museum. Minister Van Engelshoven heeft in elk geval een warm hart voor musea. Vroeg in ons gesprek meldde ze: ‘Ik word door de sector fantastisch bediend. Afgelopen tijd heb ik al veel gesprekken met directeuren van musea gehad.’ Het is een positief signaal dat de Minister zo betrokken is bij onze sector.

Vlnr. Doreen van Elst (afdelingshoofd E&K), Minister Van Engelshoven, Sander Bersee (directeur E&K), Amber Leguit, Mirjam Moll, Irene Asscher, Stijn Schoonderwoerd, Marjan Scharloo, Lodewijk Kuiper.

De kring rijksmusea

Met veel genoegen draag ik ook samen met mijn collega Gea Wold bij aan de belangenbehartiging voor de Kring Rijksmusea. Deze kring van pakweg 30 door OCW-gesubsidieerde musea vormt een inspirerend gezelschap, met veel kennis, ideeën en inspiratie voor het museale veld. Op 5 maart hadden we weer een kringvergadering in het auditorium in museum Catharijneconvent in Utrecht. Deze vergadering was de jaarverantwoording over 2017 een belangrijk onderwerp op de agenda. Andere onderwerpen die de revue passeerden waren: de herinrichting van het cultuurstelsel, de Geefwet en modelcontracten voor rondleiders en museumdocenten.

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 21 maart mochten we allemaal onze stem uitbrengen voor de gemeentepolitiek. In de aanloop hier naartoe heb ik voor de vereniging, samen met onder andere collega Amber Leguit, een lobbyhandleiding ‘Lobbyen bij de gemeente’ opgesteld. Dit stuk hoopt handreikingen te geven hoe onze leden het gesprek met hun wethouder of raadsleden kunnen aangaan. Met dit gesprek kon al voor de verkiezingen begonnen worden. Maar het blijft ook de komende vier jaar belangrijk. Want ‘uit het oog’, kan bij een gemeentelijke of provinciale overheid op een gegeven moment niet alleen ‘uit het hart’, maar ook ‘uit de begroting’ betekenen. In de handleiding staat ook informatie over welke thema’s zoal relevant zijn voor een gemeente. Zoals kansen(on)gelijkheid, krimpende gemeente of bruisende binnenstad en bereikbaarheid. De hoop is dat onze leden hiermee geholpen zijn om de diverse waarden die het museum heeft voor het voetlicht te kunnen brengen en kunnen laten aansluiten op de prioriteiten van de gemeente.

Musea dragen vaak meer bij aan een gemeente dan ze zelf denken. Of dan zij vertellen aan hun plaatselijke politici. Om musea onder de aandacht te brengen van de kiezers en de net gekozen of herkozen gemeentelijke politici, heeft onze interim directeur Stef Oosterloo een wervend artikel geschreven dat we via ons netwerk hebben verspreid, ‘Laat uw stem gelden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen’. 

Deze twee onderwerpen wilde ik graag met jullie delen voor maart. De volgende maand kunnen jullie een ongetwijfeld enerverend duo-blog lezen van Mirjam en Melanie, waar de Nationale Museumweek vast een prominente rol krijgt.

Met hartelijke groet,

Lodewijk Kuiper

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

Deel dit blog