Musea voor het voetlicht brengen – blog Lodewijk Kuiper

Blog | 15 jun 2018

Musea voor het voetlicht brengen

In mijn vorige column in maart over belangenbehartiging van de Museumvereniging stond een gesprek met de Minister en de Haagse bezoeken centraal. In de maand mei waren de ledenvergadering in Leiden en het Kamerdebat van 30 mei belangrijke momenten.

Lodewijk Kuiper

Lodewijk Kuiper

Beleidsmedewerker Public Affairs

Vierduizend jaar geschiedenis geprojecteerd

Een maand bij de Museumvereniging gaat zelden voorbij zonder een fijn inspiratiemoment. Die was er ook tijdens de aftrap van de ledenvergadering in het Rijksmuseum van Oudheden. Ter ere van het 200-jarig bestaan werd een mooie lichtvoorstelling geprojecteerd op de Egyptische tempel in de centrale hal van het museum. Vierduizend jaar historie kwam in beweging op de oude muren van de tempel.

Foto: Hielco Kuipers

Tijdens de jaarvergadering van de Museumfederatie Fryslân hield Frank Belt, medewerker van het Eisinga planetarium, een vlammend betoog over verhalen vertellen in het museum. Hij leerde mij dat het belangrijk is om te vertellen in plaats van uitleg te geven. Zo haak je aan op beleving en emotie en niet noodzakelijk op maximale hoeveelheden feiten. De lichtshow slaagde er in elk geval uitstekend in om in te haken op beleving en emotie.

Om tafel met de Raad voor Cultuur

Voorafgaand aan de vergadering op 28 mei gingen de leden van onze vereniging in gesprek met een delegatie van de Raad voor Cultuur, het adviesorgaan van de Minister van OCW. We bespraken het sectoradvies musea. Vanuit de zaal waren meerdere vragen over de plannen voor de nieuwe subsidieperiode vanaf 2021. Minister van Engelshoven heeft gemeenten en provincies opgeroepen om cultuurplannen – zogenoemde regioprofielen – op te stellen. Als die plannen er zijn, dan gaat de Minister kijken of er rijksbudget bijgelegd kan worden. In 2019 gaat hiervoor naar verwachting een pilot in werking. Per 2021 zou er een besluit kunnen worden genomen. Op het moment van schrijven heeft er een eerste regiobijeenkomst plaatsgevonden in Limburg op 11 juni, en zullen er nog twee regiobijeenkomsten worden gehouden in Drenthe en Noord-Brabant op 18 en 25 juni. Tijdens deze bijeenkomsten is er ook gelegenheid om over deze en andere onderwerpen met medewerkers van de Museumvereniging verder door te praten.

Wat doe je dan zoal, rondom zo’n Kamerdebat?

Op 30 mei vond een Kamerdebat over cultuur plaats. Tijdens het debat werden musea vaak genoemd. En dan ook nog eens in positieve zin. Het was fijn om de week voor het debat wat uitgebreider door te praten met de woordvoerders van CDA, D66 en VVD, samen met Stef Oosterloo, onze directeur a.i. en bestuurslid Stijn Schoonderwoerd. Tijdens het debat stelde het CDA vragen over museumbezoek aan scholen en D66 over collectiemobiliteit en het effect van bezuinigingen op onder andere een functie als conservator. De VVD noemde dat slechts een topje van de ijsberg van collecties getoond kan worden en dat zij de wens heeft dat ook lokale musea werken kunnen tonen. Waarbij ze in eerste instantie vooral aan de Rijkscollectie dachten. Kortom, een enerverend debat, waar veel bekende museale thema’s langskwamen. Alleen al scherp op het netvlies blijven van het hoogste gezagsorgaan van ons land – de Kamer – is een belangrijke doelstelling van ons als Public Affairs-afdeling. Daarbij is het ook fijn als beleidsmedewerkers in de Kamer van verschillende politieke snit ons als brancheorganisatie steeds vaker benaderen voor informatie om zaken te verifiëren.

Veel mensen zullen dat wellicht niet weten, maar de ondersteuning van Kamerleden in ons land is klein vergeleken met andere landen. Zelfs bij de grote fracties houden beleidsmedewerkers zich vaak met zeker twee à drie Kamercommissies bezig, waardoor het onmogelijk is als één persoon volledig de diepte in te gaan. Hierdoor hebben Kamerleden vrij weinig mankracht om zelf autonoom zaken uit te zoeken. Wat wel belangrijk is voor hun controlerende functie. Bij dat proces help ik graag als Public Affairs-medewerker.

BTW-dossier

Een ander belangrijk onderwerp waar we in mei aan gewerkt hebben is de BTW-verhoging. Wellicht zult u zich uit het nieuws herinneren dat in het regeerakkoord afgelopen november is besloten om de BTW van 6 procent naar 9 procent te verhogen. Op 6 juni organiseerde MKB-NL met VNO-NCW een bijeenkomst met de Directeur-Generaal Fiscale Zaken van Financiën. Tijdens die bijeenkomst hebben we als Federatie Cultuur, onder andere namens de musea, de theaters en podia en de openbare bibliotheken, een eerste effectdoorberekening aangeboden aan het Ministerie van Financiën. De verhoging zal er gaan komen. Onze doelstelling is wel dat Financiën nu nadrukkelijk rekening zal houden met musea bij fiscale maatregelen. Dit soort gesprekken en bijeenkomsten zijn fijne kansen om bij te dragen aan de grote politieke debatten, en daar musea voor het voetlicht te brengen.

Het stokje voor de volgende maand geef ik graag door aan mijn collega’s van Beleid & Kwaliteit: Gea Wold en Bente Bergmans.

Met hartelijke groet,

Lodewijk Kuiper

Deel dit blog