Bestuurslid

Vacature | 30 mrt. 2021

Organisatie: Nederlands Steendrukmuseum
Locatie: Valkenswaard
Omvang: 8 uur per maand
Sluitingsdatum: 30 april 2021

Het Nederlands Steendrukmuseum (NSM) zoekt een bestuurslid met de portefeuille Kunst (onbezoldigde functie).

Het Nederlands Steendrukmuseum is een uniek museum in Nederland dat is gespecialiseerd in lithografie. Het museum houdt het ambacht van het steendrukken levend en toont de enorme impact van de techniek op onze samenleving; van de grafische steendruk tot de hedendaagse microchip. Daarnaast wordt een schat aan kunstlitho’s gepresenteerd vanuit de vaste collectie en in wisselexposities. Het museumbestuur (zes personen) en directie werken momenteel aan ambitieuze plannen voor vernieuwing van het museum.

In verband met de toekomstambitie en vernieuwingsplannen zijn we op zoek naar een bestuurslid met de portefeuille Kunst.

Dit bestuurslid:

  • Zet met de directie, conservator en sectie kunst van de denktank (‘LithoTafel’) een innovatief kunstbeleid op;
  • Zoekt naar partners om activiteiten om mee te kunnen uitvoeren;
  • Denkt mee in de ontwikkeling en vernieuwing van het museum;
  • Ondersteunt de fondsenwerving van projecten op het gebied van kunst.   

Wij zoeken kandidaten:

  • Met bestuurlijke ervaring gecombineerd met een ondernemende, betrokken en hands-on benadering;
  • Bereidheid om in het belang van het NSM op te treden als ambassadeur, om het eigen netwerk ter beschikking te stellen en zich in te spannen op het gebied van fondsenwerving;
  • Bereidheid om initiatieven te ontplooien en sturing te geven aan het verbreden en verdiepen van de programmalijn kunst;
  •  We vragen nadrukkelijk iedereen die zich herkent in de vacature te reageren.

Het bestuur komt ca. 8 keer per jaar bijeen. Vanwege de coronacrisis is dat voorlopig digitaal. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding. Zie voor meer informatie over het museum: www.steendrukmuseum.nl of neem contact op met de heer Maarten Kentgens, directeur NSM via: directie@steendrukmuseum.nl. Voor meer bestuurlijke informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met voorzitter Dhr. R. de Bruijn, tel nr. 06-11378112.