Bestuur Museumvereniging en Stichting Museumkaart

De Museumvereniging is een vereniging met een bestuur en een algemene ledenvergadering. Het bestuur bestuurt conform de principes zoals neergelegd in de Governance Code Cultuur. De onafhankelijke voorzitter en penningmeester ontvangen een vergoeding volgens de ANBI-standaarden.

 

Bestuur Museumvereniging en Stichting Museumkaart

Marise Voskens, voorzitter (eerste termijn tot 15 september 2026)
Peter Tieleman, penningmeester (eerste termijn tot 24 november 2024)
Saskia Bak, directeur Museum Arnhem, bestuurslid (tweede termijn tot 20 november 2025)
Marianne Splint, algemeen directeur Kunsthal Rotterdam, bestuurslid (tweede termijn tot 19 november 2026)
Stephan Warnik, directeur Zuiderzeemuseum, bestuurslid (eerste termijn tot 2 maart 2025)
Hendrikje Crebolder, director of development & media Rijksmuseum, bestuurslid (eerste termijn tot 31 december 2026)
Ward Rennen, bestuurslid (eerste termijn tot 30 mei 2027)

Nevenfuncties

Marise Voskens, voorzitter bestuur Museumvereniging (eerste termijn tot 15 september 2026)
Voorzitter Bestuur Stichting Museumkaart;
Voorzitter jury Johannes Vermeerprijs;
Voorzitter Raad van Toezicht Universiteit van Amsterdam;
Voorzitter Raad van Toezicht VPRO;
Voorzitter Raad van Toezicht stichting Fondation Constant;
Voorzitter Raad van Toezicht stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg;
Voorzitter Raad van Toezicht VPRO-HUMAN;
Voorzitter Raad van Toezicht stichting Gelijkspel;
Voorzitter Raad van Toezicht stichting Flamenco Biënnale;
Voorzitter Raad van Toezicht stichting ID-tonen;
Voorzitter Raad van Toezicht stichting Vocaal Talent Nederland/Nationale Jeugdkoren;
Voorzitter bestuur stichting Podium van het Taboe;
Voorzitter Raad van Advies stichting Het Sikkelcelfonds

Peter Tieleman penningmeester bestuur Museumvereniging (eerste termijn tot 24 november 2024)
Penningmeester bestuur Stichting Museumkaart;
Lid van het Raad van Commissarissen Landgoed Anderstein NV;
Voorzitter Raad van Commissarissen Aalberts Beheer BV;
Lid van de Raad van Commissarissen, voorzitter Audit Committee Centraal Boekhuis BV;
Voorzitter Raad van Advies Van Bentum Transport;
Lid Raad van Advies Bochane Groep.

Saskia Bak, bestuurslid Museumvereniging (tweede termijn tot 20 november 2025)
Bestuurslid Stichting Museumkaart;
Voorzitter Stichting Fashion Design Festival Arnhem;
Bestuurslid stichting Cultuur Netwerk Arnhem;
Bestuurslid STAK, Stichting Administratiekantoor voor het beheer en behoud van de kunstcollectie van BPD;
Lid Raad van Advies CASA te Arnhem;
Redacteur Stichting Ons Erfdeel; 
Jurylid architectenselectie Catharijneconvent;
Jurylid Prodesseprijs voor Arnhemse Geschiedenis.

Marianne Splint, bestuurslid Museumvereniging (tweede termijn tot 19 november 2026)
Bestuurslid Stichting Museumkaart;
Stichting Vrienden Stichting Jan van Brabant, Bestuur – secretaris;
Jurylid Museum Talentprijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Bestuurder Stichting Museumpark Rotterdam.

Stephan Warnik, bestuurslid Museumvereniging (eerste termijn tot 2 maart 2025)
Bestuurslid Stichting Museumkaart

Hendrikje Crebolder, bestuurslid Museumvereniging (eerste termijn tot 31 december 2026)
Bestuurslid Stichting Museumkaart;
Lid Raad van Commissarissen Vlisco;
Lid International Supervisory Board Stichting Manifesta;
Lid lokale Raad voor Manifesta Barcelona (2024);
Lid Algemeen bestuur Leids Universiteits Fonds;
Voorzitter Stichting Archief Leids Studentenleven;
Lid Raad van Advies Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij;
Lid Raad van Advies Stichting de Nationale DenkTank;
Lid Membership Committee Soho House Amsterdam;
Lid Comité van Aanbeveling tentoonstelling over Lodewijk XIV en stadhouder Willem III, Limburgs Museum in Venlo.

Ward Rennen
Bestuurslid Museumvereniging (eerste termijn tot 30 mei 2027)
Bestuurslid Stichting Museumkaart
Lid Raad van Advies Stichting ECO-team, Zwolle

 

Profiel Bestuur

  • Het bestuur bestaat uit maximaal zeven personen, waarvan vijf museumdirecteuren;
  • Twee van deze vijf zetels zijn voor directeuren van rijksmusea, waarvan één voor de directie van het Rijksmuseum in Amsterdam;
  • Eén van de museumdirecteuren wordt benoemd tot vicevoorzitter;
  • De voorzitter en penningmeester zijn niet werkzaam bij een museum en maken geen deel uit van een bestuur of raad van toezicht van een museum;
  • De voorzitter heeft een netwerk in het openbaar bestuur, affiniteit met kunst, cultuur en erfgoed en ervaring met belangenbehartiging;
  • De penningmeester heeft financiële kennis en ervaring in bankwezen, bedrijfsleven of accountancy en affiniteit met kunst, cultuur en erfgoed;
  • Bij de samenstelling wordt gestreefd naar diversiteit in sekse, leeftijd en culturele achtergrond; 
  • De samenstelling weerspiegelt de veelzijdigheid van musea binnen de vereniging. 

    *Dit geldt zowel voor de Museumvereniging als de Stichting Museumkaart, gegeven het beleid dat deze besturen dezelfde samenstelling te hebben.

Beloningsbeleid

De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de algemeen directeur geschiedt door het bestuur. Voor alle andere medewerkers van de vereniging geschiedt deze vaststelling door de algemeen directeur rekening houdend met de geldende cao Museum cao 2020-2022.