Bestuur Museumvereniging en Stichting Museumkaart

De Museumvereniging is een vereniging met een bestuur en een algemene ledenvergadering. Het bestuur bestuurt conform de principes zoals neergelegd in de Governance Code Cultuur. De onafhankelijke voorzitter en penningmeester ontvangen een vergoeding volgens de ANBI-standaarden.

 

Bestuur Museumvereniging en Stichting Museumkaart

Marise Voskens, voorzitter (eerste termijn tot 15 september 2026)
Erik van Ginkel
, zakelijk directeur Rijksmuseum, vice-voorzitter, (derde termijn tot 15 september 2024)
Peter Tieleman, penningmeester (eerste termijn tot 24 november 2024)
Saskia Bak, directeur Museum Arnhem, bestuurslid (tweede termijn tot 20 november 2025)
Marianne Splint, algemeen directeur Kunsthal Rotterdam, bestuurslid (eerste termijn tot 19 november 2022)
Stephan Warnik, directeur Zuiderzeemuseum, bestuurslid (eerste termijn tot 2 maart 2025)
Lous Kerkhof, directeur Oyfo, bestuurslid (eerste termijn tot 1 juni 2025)

Nevenfuncties

Marise Voskens, voorzitter bestuur Museumvereniging (eerste termijn tot 15 september 2026)
Voorzitter Bestuur Stichting Museumkaart;
Voorzitter Raad van Toezicht Universiteit van Amsterdam;
Voorzitter Raad van Toezicht stichting Fondation Constant;
Voorzitter Raad van Toezicht stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg;
Voorzitter Raad van Toezicht Raad van Toezicht stichting VPRO-HUMAN;
Voorzitter Raad van Toezicht Raad van Toezicht Time Out;
Voorzitter Raad van Toezicht stichting Flamenco Biënnale;
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting ID-tonen;
Voorzitter Raad van Toezicht stichting Vocaal Talent Nederland/Nationale Jeugdkoren;
Voorzitter bestuur stichting Podium van het Taboe;
Voorzitter Raad van Advies stichting Het Sikkelcelfonds;
Directeur MV Management bv.

Erik van Ginkel, vicevoorzitter bestuur Museumvereniging (derde termijn, tot 15 september 2024)
Vicevoorzitter bestuur Stichting Museumkaart;
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Amsterdams Fonds voor de Kunst;
Penningmeester Stichting CODART;
Bestuurslid Stichting Nederlandse Dansdagen Maastricht;
Vicevoorzitter Fundacion Han Nefkens Barcelona;
Lid Raad van Toezicht Nieuw Rosa Spierhuis;
Lid adviesraad Jacqueline van Tongeren Fonds;
Lid adviesraad Allard Pierson.

Peter Tieleman penningmeester bestuur Museumvereniging (eerste termijn tot 24 november 2024)
Penningmeester bestuur Stichting Museumkaart;
Lid van het Bestuur Landgoed Anderstein NV;
Voorzitter Raad van Commissarissen Aalberts Beheer BV;
Lid van de Raad van Commissarissen, voorzitter Audit Committee Centraal Boekhuis BV;
Voorzitter Raad van Advies Van Bentum Transport;
Lid Raad van Advies Bochane Groep.

Saskia Bak, bestuurslid Museumvereniging (tweede termijn tot 20 november 2025)
Bestuurslid Stichting Museumkaart;
Voorzitter Stichting Fashion Design Festival Arnhem;
Bestuurslid stichting Cultuur Netwerk Arnhem;
Bestuurslid STAK, Stichting Administratiekantoor voor het beheer en behoud van de kunstcollectie van BPD;
Lid Raad van Advies CASA te Arnhem;
Redacteur Stichting Ons Erfdeel; 
Jurylid architectenselectie Catharijne Convent;
Jurylid Prodesseprijs voor Arnhemse Geschiedenis.

Marianne Splint, bestuurslid Museumvereniging (eerste termijn tot 19 november 2022)
Stichting Museumkaart, bestuurslid
Stichting Vrienden Stichting Jan van Brabant, Bestuur – secretaris
Jurylid Museum Talentprijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Stephan Warnik, bestuurslid Museumvereniging (eerste termijn tot 2 maart 2025)
Bestuurslid Stichting Museumkaart;

Lous Kerkhof, bestuurslid Museumvereniging, (eerste termijn tot 1 juni 2025)
Bestuurslid Stichting Museumkaart;
Bestuurslid VSC.

 

Profiel Bestuur

  • Het bestuur bestaat uit maximaal zeven personen, waarvan vijf museumdirecteuren;
  • Twee van deze vijf zetels zijn voor directeuren van rijksmusea, waarvan één voor de directie van het Rijksmuseum in Amsterdam;
  • Eén van de museumdirecteuren wordt benoemd tot vicevoorzitter;
  • De voorzitter en penningmeester zijn niet werkzaam bij een museum en maken geen deel uit van een bestuur of raad van toezicht van een museum;
  • De voorzitter heeft een netwerk in het openbaar bestuur, affiniteit met kunst, cultuur en erfgoed en ervaring met belangenbehartiging;
  • De penningmeester heeft financiële kennis en ervaring in bankwezen, bedrijfsleven of accountancy en affiniteit met kunst, cultuur en erfgoed;
  • Bij de samenstelling wordt gestreefd naar diversiteit in sekse, leeftijd en culturele achtergrond; 
  • De samenstelling weerspiegelt de veelzijdigheid van musea binnen de vereniging. 

    *Dit geldt zowel voor de Museumvereniging als de Stichting Museumkaart, gegeven het beleid dat deze besturen dezelfde samenstelling te hebben.

Beloningsbeleid

De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de algemeen directeur geschiedt door het bestuur. Voor alle andere medewerkers van de vereniging geschiedt deze vaststelling door de algemeen directeur rekening houdend met de geldende cao Museum cao 2020-2022.