Beleidsplannen en budget voor cultuur en musea (2023-2025)

Nieuws | 08 nov. 2022

Op vrijdag 4 november 2022 publiceerde Staatssecretaris Uslu haar meerjaren beleidsbrief voor cultuur, voor de periode 2023-2025. De brief bevat de uitwerking van de 170 miljoen euro extra budget voor cultuur die het kabinet beschikbaar stelde dit jaar. Ook voor musea is op meerdere thema’s budget beschikbaar, of bieden budgetten kansen om een aanvraag in te dienen. De belangrijkste punten voor de sector op een rijtje.

Lees meer

Inzet van creativiteit bij maatschappelijke transities

In het verlengde van de klimaatambities in het regeerakkoord komt er vanaf 2024 jaarlijks 5 miljoen euro voor de rijksmusea voor verduurzaming van de huisvesting en om een voorbeeldfunctie in de museale sector te vervullen. Voor de gemeentelijke, particuliere en provinciale musea was er dit jaar op landelijk niveau budget ingeruimd met de Verduurzamingsregeling DUMAVA. De eerste tranche van deze regeling á 50 miljoen was afgelopen maand echter in één keer overvraagt. Er komt een volgende tranche á 100 miljoen euro, die nu voor 2024 gepland staat. 
 

Erfgoed voor de toekomst

Er komt 1 miljoen euro extra beschikbaar bij het Mondriaan Fonds voor innovatieve tentoonstellingen in musea. We hebben afgelopen jaren hard gepleit voor een impuls voor musea om publiek weer te kunnen bereiken met nieuwe initiatieven, nadat in 2021 het aantal tentoonstellingen met 37% daalde. Dit is een eerste impuls om weer meer bezoekers aan te trekken.

De garantieregeling voor buitenlandse topstukken in musea – de indemniteitsregeling – wordt langjarig verhoogd naar 450 miljoen euro. We maken ons hier samen met de musea al jaren hard voor. Het ministerie ziet deze maatregel als onderdeel van de maatregelen gericht op herstel van de museale sector van corona. Met de 150 miljoen euro extra is er plek voor twee extra grote tentoonstellingen á 70 miljoen euro garantstelling en nog ruimte om één kleinere tentoonstelling indemniteit te kunnen verlenen.

Er wordt 13,3 miljoen euro per 2022 beschikbaar gesteld om aankopen voor de Collectie Nederland mogelijk te maken via het Mondriaan Fonds en de collectie te verrijken. Met de reactie op het rapport van de Commissie Collectie Nederland later dit jaar, wordt wellicht meer duidelijk over de specifieke invulling van deze middelen.

Voor het slavernijmuseum is 29 miljoen euro gereserveerd en voor een voorziening voor een nationaal historisch museum 2,8 miljoen euro. Zoals al eerder bekend gemaakt is er 6,6 miljoen euro budget voor de omgang met koloniale collecties.

Cultuur is overal en voor iedereen

Al vanaf dit jaar wordt de Cultuurkaart in het MBO gesteund met 2,5 miljoen euro jaarlijks, waarmee een pilot van twee jaar start. Deze pilot wordt uitgevoerd door CJP en zoeken ook met de musea een samenwerking.
 

Investeren in de kansen van digitalisering

Voor digitalisering zijn significante middelen beschikbaar, namelijk 31,1 miljoen euro voor 2022- 2026 e.v. Zo gaat er in deze periode 12 miljoen euro naar de publiek-private samenwerking met Cultuurloket DigitALL. Het doel is digitale technologie te gebruiken voor het versterken van de relatie van instellingen met het publiek. Ook voor musea liggen hier kansen. We moedigen alle musea aan om de kansen op budget bij DigitALL te pakken waar mogelijk, lees hier meer informatie daarover.

Deel dit nieuws