Beleidsplan 2020-2022 en jaarplan 2020

Nieuws | 16 jan 2020

Tijdens de ledenvergadering eind 2019 hebben de leden van de Museumvereniging ingestemd met het beleidsplan voor 2020-2022, het jaarplan 2020 en de begroting. 

Zo’n 17 miljoen inwoners van Nederland - onder wie 1,4 miljoen Museumkaarthouders en 2,5 miljoen scholieren - kunnen zich in alle vrijheid laten verrassen en confronteren door museale collecties. Maar ook een groeiend aantal buitenlandse bezoekers, vooral uit de ons omringende landen, kiest voor kunst en erfgoed. Musea verzamelen, bewaren, onderzoeken, interpreteren en presenteren een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. Daarmee vertellen ze aan een groot en divers publiek eigentijdse verhalen over wie we werkelijk zijn en waar we eigenlijk vandaan komen.

Musea zijn plekken van ontmoeting, verbinding en bijzondere ervaringen. Ze bevorderen bovendien reflectie en debat; in musea is ‘een leven lang leren’ de praktijk. Maar ook aan actuele, maatschappelijke opgaven als kansengelijkheid, de Nederlandse identiteit en een florerende economie leveren musea een overtuigende bijdrage. Daarvoor blijft een stevig draagvlak bij publiek en politiek noodzakelijk.

Politici dragen óók verantwoordelijkheid voor musea, o.a. om de Erfgoedwet uit te voeren die de collectie Nederland beschermt, om overheidsfondsen te voeden die aankopen, innovatie en bijzondere projecten ondersteunen en om ervoor te zorgen dat de rijksoverheid, provincies en gemeenten investeren in culturele voorzieningen zoals musea.

Klik hier voor het beleidsplan 2020-2022
Klik hier voor het jaarplan 2020

 

Deel dit nieuws