Belang van de onderzoeksfunctie en conservatoren

Randvoorwaarde

De mogelijkheid tot onderzoek is een randvoorwaarde voor het vervullen van de museale kerntaken: het verwerven, behouden en presenteren van de collectie. Dit onderzoek strekt zich steeds vaker uit buiten de muren van het eigen museum naar collecties van collega-instellingen en particulieren.

Groot risico museale veld

De helft van de conservatoren in Nederland is ouder dan 55 jaar. Het museale veld loopt een groot risico van kennisverlies door de naderende pensionering van deze medewerkers. Deze kennis dient te worden overgedragen en er is ruimte nodig om nieuwe conservatoren op te leiden. De musea hebben daar geen eigen middelen voor.

De huidige externe financieringsmogelijkheden via bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Vereniging Rembrandt zijn te beperkt, zo bieden zij slechts de mogelijkheid voor een korte aanstelling van een junior-conservator. Dit terwijl een conservator zich jarenlang in een onderwerp moet kunnen verdiepen voordat er een inhoudelijke bijdrage geleverd kan worden. Het is in het belang van alle musea – van hedendaagse kunst tot natuurhistorie – dat er budget komt voor langjarige opleidingsprogramma’s van junior-conservatoren.

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?