Arnhem had een rijk cultureel leven, tot de coronacrisis. Hoe gaat de stad wederopstaan?

Nieuws | 29 mei 2020

In het Volkskrant-artikel Arnhem had een rijk cultureel leven, tot de coronacrisis. Hoe gaat de stad wederopstaan? komt goed naar voren hoe belangrijk een rijk cultureel leven is voor het vestigingsklimaat van een stad. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de rol van het gebouwenbeheer, die gemeenten hebben in het cultuurbestel. Dit sluit aan bij waar wij als Museumvereniging voor pleiten. Want hoewel we het kabinet zeer erkentelijk zijn voor de steun voor musea, zijn onze zorgen voor een vitale museale infrastructuur nog niet weggenomen. Daarom bepleiten we opnieuw een bestuursakkoord tussen kabinet, IPO en VNG met de volgende onderdelen: tegemoetkoming in huisvestingskosten, een herstel- of overbruggingsfonds voor musea en tijdelijke verruiming van de Geefwet, zodat musea nog beter gulle gevers kunnen betrekken. 
Foto: Eva Broekema

Ga verder naar dit bericht op Volkskrant

Deel dit nieuws