ANBI

De Museumvereniging en Stichting Museumkaart (onderdeel van de Museumvereniging) hebben beide de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI-instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer erven en schenken. 

Om giften aan culturele ANBI's te stimuleren geldt voor culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel: een belastingplichtige mag in de inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Dus iemand die € 100,- geeft aan een culturele instelling mag € 125,- in aftrek brengen. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000,- van de aan culturele instellingen gedane giften. Alle musea zijn in principe aangemeld als culturele instelling en hebben een ANBI-status.

Culturele ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens, zoals beleidsplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen, te publiceren op hun websites. De gegevens van de Museumvereniging vind je hier.

Meer informatie

Bezoek voor meer informatie de website van ANBI. 

RSIN 005412596.

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?