Aanjager van een duurzame sector

De museumsector draagt zorg voor ons verleden en heden, maar over de toekomst maken we ons zorgen. Daarom dragen we actief bij aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Dit vraagt om creatieve oplossingen, lef en betrokkenheid van de museumsector. De sector zal leiderschap moeten tonen door niet te wachten tot het moet, maar nu al te doen wat nodig en mogelijk is. Van de bedrijfsvoering verduurzamen en processen digitaliseren, tot bewustwording creëren bij het publiek door het goede voorbeeld te geven.