Aanjager van een diverse sector

De zorg voor en omgang met kunst, cultuur en erfgoed is het fundament van een diverse museumsector. Door middel van collecties maken musea ons heden, verleden en toekomst zichtbaar, vertellen ze verhalen en tonen ze de grote verscheidenheid aan overtuigingen en achtergronden binnen onze maatschappij. Door actief te investeren in behoud, onderzoek en digitalisering van collecties – en door die op nieuwe manieren te presenteren – kan de museumsector ons erfgoed blijven delen en verrijken en zo ook op de lange termijn dienen als spiegel van de samenleving.

Foto: Aad Hoogendoorn