2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

Nieuws | 02 nov 2017

Erfgoed verbindt, Europa inspireert. Dat is het Nederlandse thema van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het Jaar krijgt in Nederland vorm door activiteiten, georganiseerd door erfgoedorganisaties in het hele land.

De Europese commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. We leren elkaars geschiedenis beter kennen door naar erfgoed te kijken binnen de Europese context. Erfgoed verbindt gemeenschappen; cultuureducatie en meer kennis over erfgoed bevordert sociale betrokkenheid en integratie. Voor het beheer en behoud van het cultureel erfgoed is het belangrijk dat een breed en divers publiek ervan geniet en betrokken is.

Warming up
Op donderdag 21 september vond een drukbezochte ‘warming up’ voor het Europese erfgoedjaar plaats bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Door middel van presentaties en interactieve sessies werden erfgoed- en andere culturele organisaties geïnformeerd over het programma en over de mogelijkheden om mee te doen.

Programma
Grote landelijke evenementen, zoals de Open Monumentendag, de Nationale Archeologiedagen, de Maand van de Geschiedenis, de Nationale Museumweek en Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa zullen in hun programma’s het thema Europa belichten. Ook wordt er maandelijks een erfgoedthema in de schijnwerpers gezet, waarin de relatie tussen Nederland en Europa voor het voetlicht wordt gebracht. Hier volgt een reeks verhalen uit, die worden geïllustreerd aan de hand projecten: schijnwerperprojecten. Rondom deze projecten worden extra activiteiten in het kader van het Europese erfgoedjaar georganiseerd, met als doel: internationale kennisuitwisseling en Europese netwerkvorming voor het erfgoedveld.

Meer informatie: https://www.europeeserfgoedjaar.nl/

Deel dit nieuws