2 leden voor de Raad van Toezicht

Vacature | 04 jun. 2020

Organisatie: Gevangenismuseum
Locatie: Veenhuizen
Omvang: zes vergaderingen per jaar
Sluitingsdatum: 1 augustus 2020

Het Nationaal Gevangenismuseum is een uniek site-museum, dat verhalen vertelt over de gevolgen van normafwijkend gedrag. Verhalen over verpaupering, misdaad en straf. Het is een actief en gastvrij museum dat jaarlijks zo’n 120.000 bezoekers trekt. Het Gevangenismuseum ontleent zijn betekenis aan de samenhang tussen de museale collectie, de huisvesting in een voormalig dwanggesticht en de vestiging in gevangenisdorp Veenhuizen - van oorsprong een onvrije kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid. Veenhuizen is de grootste en belangrijkste van in totaal zeven Nederlands-Belgische Koloniën van Weldadigheid, die samen het brede verhaal vertellen.

Met de toekenning van het European Heritage Label en de verwachte status van Unesco Werelderfgoed in 2021, wil het museum uitbreiden om meer bezoekers te kunnen ontvangen en ruimte te maken om het grotere verhaal van de Koloniën van Weldadigheid te vertellen en in te passen in internationaal perspectief.

In verband met twee vacatures die in het najaar van 2020 ontstaan, is de Raad van Toezicht van het museum op zoek naar twee enthousiaste nieuwe leden met de volgende algemene profielkenmerken:

Ruime bestuurlijke ervaring;
Aantoonbare ervaring in de museale wereld;
Oog voor het belang van een gezonde bedrijfsvoering;
Vernieuwingsgericht;
Kunnen werken vanuit de code voor cultural governance.
Meer specifiek wordt gezocht naar een lid dat de rol van vice-voorzitter op zich wil nemen en een lid dat beschikt over financiële deskundigheid.

De RvT vergadert zes maal per jaar.

U kunt uw belangstelling tot 1 augustus 2020 kenbaar maken bij de ambtelijk secretaris van de selectiecommissie, Peter Sluiter.

Dat kan per mail: p.sluiter@gevangenismuseum.nl of per brief. Adres: Nationaal Gevangenismuseum Oude Gracht 1 9341 AA Veenhuizen

Voor verder informatie kunt u terecht op onze website www.gevangenismuseum.nl